Gratisevenemang: Värva och behåll medlemmarna!

Groupcare Akademi
ANMÄL DIG HÄR

Vad ska man vara särskilt uppmärksam på när det gäller värvning? Och minst lika viktigt – hur behåller man sina dyrt förvärvade medlemmar? Som medlem är det viktigt att känna sig sedd av föreningen samtidigt som man tydligt upplever fördelarna och energin av gemenskapen i organisationen. Just därför sätter detta evenemang fokus på värvning och behållande av medlemmar. Kombinationen av föredrag och workshop säkerställer att alla deltagare får med sig nya perspektiv och idéer samtidigt som man kan knyta nya kontakter inom föreningssverige.

Med dig hem från seminariet får du en digital modell för genomtänkta arbetsprocesser och insatser i hela din organisation. Modellen är utvecklad mot bakgrund av 20 års erfarenhet av medlems-IT i professionella medlemsorganisationer i Norden.

Kom och hör mer om hur du kan anpassa värvningsaktiviteter baserat på existerande medlemsdata samt hur du kan använda data om medlemmarnas nyttjande av service för organisering av strategin för behållande och värvning av medlemmar.

Seminariet äger rum den 28 maj kl. 09.00-11.00 på Nordic Light Hotel i Stockholm. Det är gratis för anställda i medlemsorganisationer att delta på seminariet men antalet platser är begränsat. Anmälan sker efter först-till-kvarn-principen.

Vi har glädjen att presentera följande föredragshållare:

 Anders Pettersson

Anders arbetar som senior konsult i Changemaker med huvudinriktning på förändringsarbete. Han har lång erfarenhet av organisationsutveckling i den ideella sektorn som förtroendevald, tjänsteman och chef. Anders har därutöver lång erfarenhet av utbildningsväsendet och var tidigare chef på en stor ABF-avdelning. De senaste åren har han varit engagerad i föreningsutveckling med fokus på digitalisering.

Text text


Anna Norrman 

Anna har lång erfarenhet från arbete i intresse- och partipolitiskt styrda organisationer och har god kännedom om hur ideella organisationer fungerar. De senaste 15 åren har hon arbetat med påverkansarbete på kommunal, regional och nationell nivå, dels i samband med politiska uppdrag men också som intressepolitisk ombudsman, liksom hon har varit kanslichef för en funktionsrättsorganisation. Idag arbetar hon på Groupcare som projektledare och senior konsult.

 

2019-05-29T12:27:45+00:00