Undersøgelse: Fællesskabet og den decentrale medlemsorganisation

For ottende år i træk gennemfører Groupcare en større undersøgelse blandt danske medlemsorganisationer og foreninger. I årets undersøgelse er der et særligt fokus på hvordan medlemsorganisationer arbejder lokalt. Under temaet ”fællesskabet i foreninger – styrker ved den decentrale medlemsorganisation” er formålet bedre at forstå hvordan man kan arbejde med den lokale organisation.

d. 20. april 2017

Undersøgelsen er lukket for yderligere besvarelser. 

Organisationsstrukturen i professionelle medlemsorganisationer kan variere meget. Men fælles for de fleste er, at man ofte på den ene eller anden måde er lokalt organiseret. De lokale afdelinger eller enheder er tit afgørende for det værdiskabende arbejde med medlemmerne, da det ofte er her medlemmerne kan være engageret og aktive på forskellige niveauer.

Det er i den lokale forening man mødes og udveksler viden og erfaringer eller arbejder i sagens tjeneste. Derfor påvirker arbejdet i lokalforeningen det enkelte medlems billede af foreningen som helhed – det er et billede som videreformidles til andre potentielle medlemmer, da det enkelte medlem er foreningens bedste ambassadør. På den måde udgør de lokale enheder af foreningen et vigtigt element i organisationens overordnede arbejde med værdiskabelse, fastholdelse, hvervning og diverse forskellige indsatser.

Men ligesom medlemsorganisationer adskiller sig fra hinanden, er der også forskelle i forhold til lokalforeningens rolle i organisationen. Og det er sådan det skal være. Det er dog vigtig at forstå, hvordan man bedst benytter sig af den lokale organisation.

På denne baggrund er formålet med årets foreningsundersøgelse at belyse samspillet mellem den centrale og decentrale organisation. Hvad karakteriserer særlige typer af organisationer i forhold til arbejdet med lokale afdelinger/enheder? Hvad skaber sammenhæng og fællesskab i foreningen på tværs? Er der lighed mellem vision og virkelighed i arbejdet med medlemmerne? Disse er blot nogle af de spørgsmål, vi ønsker at besvare gennem undersøgelsen.

Men for at det kan lade sig gøre, skal vi bruge din viden og hjælp ved at besvare det digitale spørgeskema.

Som tak for din deltagelse i undersøgelsen giver vi 50% rabat til årets store foreningskonference som deler undersøgelsens fokus. Dette år finder konferencen sted i Center for Ledelse i København d. 4. oktober.

Sidste år deltog over 100 foreningsprofessionelle ved konferencen, som blev en stor succes med hele 94% af deltagerne der vurderede sig ”tilfreds” eller ”meget tilfreds” med konferencen som helhed.

Vi arbejder på højtryk for at finde interessante oplægsholdere, der i lyset af foreningsundersøgelsen kan bidrage til mere viden om foreningsarbejdet i almindelighed – og den lokale/decentrale organisation i særdeleshed.

2017-07-26T12:48:17+00:00