Rådgivning og analyse 2019-02-22T15:59:11+00:00

Rådgivning og analyse

I nesten 20 år har vi arbeidet med foreningers og medlemsorganisasjoners hverdag. Dette har gitt oss en unik kunnskap om samspillet mellom organisasjon, medlem og IT-løsninger, samt alt som ligger i mellom.

Denne kunnskapen benytter vi til å gi råd til og hjelpe medlemsorganisasjoner med ulike prosjekter, også de prosjektene som ikke omhandler IT-løsninger. Blant annet fungerer vi som rådgivere innen strategi, analyse og verving av medlemmer.

Dette gjør vi fordi vi kjenner medlemsorganisasjoner og politiske organisasjoner bedre enn noen andre. For oss er et sterkt organisasjonsliv fundamentet for å bygge et engasjert samfunn – derfor hjelper vi til på alle områder vi kan.

Vi tilbyr rådgivning innenfor følende områder:

  • Strategi

Vi hjelper organisasjoner som står overfor forandringer med å utvikle og gjennomføre den strategien som er riktig for organisasjonen. Det kan være ønsket om å styrke posisjonen i markedet og profilere organisasjonen bedre innenfor bestemte områder, det kan være implementeringen av nye IT-systemer, eller det kan være et ønske om å fornye organisasjonen. Rådgivningen tar utgangspunkt i Groupcares egenutviklede og gjennomprøvde strategimodeller, som vil gi organisasjonen 360 graders ettersyn og fremhever bærende plattformer og særlige innsatsområder.

  • Beholde eksisterende medlemmer og vervning

Vi gir råd til organisasjoner om hvordan de kan utnytte sitt potensiale gjennom sammenhengende IT-løsninger og ulike plattformer for å optimere og utvikle bedre tjenestedesign, kommunikasjon og kampanjer for å nå ut til eksisterende og nye medlemmer. Mange medlemsorganisasjoner opplever at opp mot 30 prosent av nye medlemmer faller fra innen to år etter at de har meldt seg inn. Derfor er vår innfallsvinkel til verving at man først må beholde eksisterende medlemmer, da et tilfreds og fornøyd medlem er den beste ambassadøren for, og den beste ververen, i en organisasjon.

Les mer om den digitale medlemsmodell her.

  • Medlemsanalyse

Vi hjelper deres organisasjon med å bedre forstå medlemmene deres gjennom medlemsundersøkelser og analyser. Vi bistår som rådgivere i utarbeidelsen av medlemsundersøkelsen og oppsett av spørreskjemaet, slik at fokuset og informasjonen blir riktig. I etterkant av spørreundersøkelsen utarbeider vi en grundig analyse i samarbeid 1:0, vår samarbeidspartner innen analyse. Denne analysen vil ta for seg nødvendige innsatsområder for organisasjonen, samt hvordan organisasjonens kommunikasjon med medlemmene henger sammen.

Fremgangsmåte og metode

Vår rådgivning tar utgangspunkt i organisasjonens unike situasjon, da ingen organisasjoner er like. Derfor innledes hver prosess med en kartlegging og analyse av organisasjonens særlige behov og deres nåværende situasjon. Dette gjør vi for å sikre en bærekraftig løsning som kan forankres bredt i organisasjonen.

Rådgivningsprosessen er bygget opp rundt en rekke workshops, der vi anvender våre metoder for å forbedre organisasjonens situasjon.

Dersom dere står fast i en organisasjonsfaglig problemstilling som vi ikke kan hjelpe dere med, så bruker vi gjerne vårt store nettverk innen organisasjonslivet for å finne andre som har den kompetansen deres organisasjon mangler.

Vi hjelper deg gjerne

Lisbeth Bekker

Lisbeth Bekker er direktør i Groupcare og tidligere IT-direktør og kommunikasjonssjef i fagforeningen Dansk Magisterforening. I løpet av sitt arbeidsliv har Lisbeth jobbet i alle de ulike delene av forskjellige medlemsorganisasjoner, og hun har over 20 års erfaring med å jobbe i politiske organisasjoner. Som direktør i Groupcare er Lisbeth svært opptatt av å utvikle medlemsorganisasjoner til å bli bedre virksomheter. Hennes kunnskap om organisasjoner har hun også underbygget med en mastergrad, der hennes masteroppgave resulterte i en modell for hvordan strategisk ledelse kan iverksettes i politiske organisasjoner.

Emil Hovøre Andersen

Emil Hovøre Andersen er nettverks- og kommunikasjonsrådgiver i Groupcare. Han er utdannet innen organisasjonskommunikasjon ved Københavns Universitet. Emil har arbeidet med en rekke av ulike medlemsorganisasjoner og forskjellige utviklingsprosjekter, blant annet i Ungdommens Røde Kors og Billedkunstnernes Forbund i Danmark.

Ring til tlf. +45 51 84 26 54 eller skriv en e-post til eha@groupcare.com for å høre mere om våre rådgivningstilbud, så finner vi en løsning som passer din organisasjon.