Rådgivning och analys 2019-02-22T15:57:24+00:00

Rådgivning och analys

I snart 20 år har vi arbetat med föreningar och medlemsorgansationers vardag. Det har givit oss unik kunskap om samspelet mellan förening, medlem, it och allt däremellan.

Den kunskapen använder vi till att rådge och hjälpa medlemsorganisationer i olika projekt, också om det inte handlar om implementering av it-lösningar. Exempelvis erbjuder vi rådgivning inom strategi, analys, medlemsvärvning och arbetet med att behålla fler medlemmar.

Detta gör vi eftersom vi känner medlemsorganisationers specifika behov och problemställningar bättre än någon annan. För oss är dessutom ett starkt föreningsliv själva fundamentet i ett engagerat och engarerande samhälle. Därför hjälper vi till när vi kan.

Vi erbjuder rådgivning på följande områden:

  • Strategi

Vi hjälper föreningar som står inför förändringsperiod med att utveckla och genomföra rätt strategi. Det kan röra sig om att stärka organisationens position på marknaden och profilera sig starkare på vissa områden, antingen mot bakgrund av nya it-system eller en enkel önskan om förnyelse och förändring i föreningen.

Rådgivningen tar utgångspunkt i vår egenutvecklade och beprövade strategimodel som ger organisationen en full överblick av de områden som är i behov av förändring och särskilda insatser.

  • Värvning, medlemsvård och värdeskapande

Vi rådgiver föreningar kring utnyttjandet av potentialen som finns i sammanhängande IT och digitala plattformar med målet att utveckla förbättrad service design, kommunikation och kampanjer till såväl nuvarande som potentiella medlemmar. Flera medlemsorganisationer upplever ett medlemstapp på upp till 30 % under de första två åren efter inträde i föreningen. Därför ligger vårt fokus när det gäller värvning att först och främst behålla befintliga medlemmar. Detta eftersom nöjda medlemmar som också just förblir medlemmar är de bästa ambassadörer och värvare en förening kan ha.

Läs mer om den digitala medlemsmetod här.

  • Medlemsanalys

Vi hjälper er med att bättre förstå era medlemmar genom medlemsundersökningar och analyser. Vi rådger om hur man bäst utformar en undersökning och konstruerar ett frågeformulär så att ni kan hålla rätt fokus – och därmed få fram relevant information. Efter undersökningen genomför vi tillsammans med vår samarbetspartner, analysföretaget 1:0, en utförlig analys som pekar ut nödvändiga insatsområden och hur er kommunikation med medlemmarna hänger ihop.

Metod och tillvägagångssätt

Vår rådgivning anpassas efter er specifika situation eftersom varje förening är unik på sitt sätt. Därför inleds processen med en kartläggning och analys av era särskilda behov. Det gör att vi säkerställer att processen resulterar i en hållbar lösning  som kan nå en bred förankring i organisationen. Och det är helt avgörande.

Rådgivningsprocessen är ofta uppbyggd kring olika workshops där vi applicerar våra beprövade metoder på er organisation och era problemställningar. Metoden möjliggör den djupa förståelse som är nödvändig för att kunna arbeta med organisationer.

Om ni har en föreningsrelaterad problemställning vi trots allt inte kan hjälpa er med hör vi istället efter med vårt stora nätverk i föreningslivet. På så vis hittar vi rätt person med rätt kompetens.

Vi hjälper er

Lisbeth Bekker

Lisbeth Bekker är VD på Groupcare och tidigare it- och kommunikationschef på fackförbundet Dansk Mageristerforening. Lisbeth har under sitt arbetsliv arbetat med alla de delar som utmärker en medlemsorganisation och har över 20 års erfarenhet av organisationer som präglas av medlemsdemokrati. Idag lägger hon som VD ett stort fokus på hur föreningar kan utvecklas affärsmässigt. Fröet till detta såddes då Lisbeth tog en MBA och masteruppsatsen resulterade i en modell för hur strategisk styrning kan tillämpas i demokratiskt styrda organisationer.

Emil Hovøre Andersen

Emil Hovøre Andersen är nätverk- och kommunikationsrådgivare på Groupcare. Emil har erfarenhet av arbete i ett flertal medlemsorganisationer och utvecklingsprojekt. Bland annat har han arbetat för Röda Korsets Ungdomsförbund och fackförbundet Billedkunstnernes Forbund.

Ring oss på tel. +45 51 84 26 54 eller skriv till eha@groupcare.com för att höra mer om vår rådgivning.