Om Groupcare 2019-08-12T15:40:48+00:00

Groupcare – Föreningarnas hus

Forsidebillede2

Om Groupcare

Groupcare är en leverantör av medlemslösningar och en servicepartner för nordiska medlemsorganisationer och föreningar. Sedan 1999 har vi arbetat med föreningars vardag och vi vet därför hur viktigt det är med värdeskapande arbete för medlemmarna. Vi hjälper föreningar att förstå samspelet mellan medlem, förtroendevalda och administratörer med utgångspunkt i sammanhängande medlemslösningar och medlemsvård. På så vis kan föreningen uppnå sin fulla potential.

Som ett slags Föreningarnas Hus stöttar vi utveckling av föreningar genom professionella evenemang, nätverk, nyhetsbrev, undersökningar och sociala medier-plattformar. Via dessa kanaler bjuder vi in till debatt om medlemsvärvning, persondatalagstiftning, hantering av big data och mycket annat. Det gör vi för att möjliggöra utbyte av kunskap och erfarenheter mellan alla nordiska föreningar som vill deltaga i Föreningarnas Hus.

… att bli ett Föreningarnas Hus där service, it och kunskap går hand i hand med ett fokus på gemenskapen i det nordiska föreningslivet. Groupcare skall vara en samlingspunkt för föreningsutveckling och rådgivning samt en naturlig plats för kunskapsdelning, nya idéer och nätverkande mellan nordiska föreningar.

… att skapa ett smartare föreningsliv genom att hjälpa till med föreningsarbetet på samtliga nivåer. Därför utvecklar vi löpande nya tjänster och lösningar så att ni som förening får mer tid till det som betyder något – att skapa värde för medlemmarna.

Noggrannhet. Noggrannhet betyder för oss att man är punktlig och håller ordning på sina uppgifter. Vi reflekterar kontinuerligt över våra system och arbetsprocesser för att säkerställa att vi erbjuder väl beprövade medlemslösningar och ett ökat mervärde.

Professionalism. Professionalism betyder för oss att vi använder våra kompetenser till fullo samt att vi drar nytta av vår långa erfarenhet av föreningsarbete och föreningars vardag. Vi är nyfikna på ny kunskap och nya idéer inom vårt område för att på så vis vidareutveckla våra kompetenser, något som vi kan omsätta till ökat mervärde för nordiska föreningar.

Närvarande. Att vara närvarande innebär för oss att visa empati och engagemang gentemot våra kunder, medarbetare och intressenter: Vi vill säkra goda relationer genom att vara lyhörda och inkännande.

Integritetspolicy

Groupcare värnar om ditt privatliv. Därför kan du här läsa om när vi registrerar dina personuppgifter samt vad vi använder dem för och hur de hanteras.

Övergripande datapolicy
Groupcare är en danskägd verksamhet med säte i Danmark som värnar om kundernas och användarnas integritet. Därför strävar vi alltid efter att följa rådande lagstiftning på personuppgiftsområden samt rekommenderationer från relevanta tillsynsmyndigheter. Detta rekommenderar även alltid våra kunder och samarbetspartners att göra. Vi har dessutom i förbindelse med den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) genomgått alla våra arbetsprocesser och uppdaterat vår integritetspolicy. Groupcare har inget intresse av att använda personuppgifter för någon typ av kommersiella ändamål, med undantag för anmälan till Groupcares nyhetsbrev, vars mottagare då och då mottager kampanjmail om Groupcares produkter eller tjänster.

Läs mer


Samarbetspartners

Sac-it logo

SAC-it leverar tjänster som sträcker sig från strategisk/teknisk rådgivning och panering, implementering, installation och drift av datorer och skrivare. Groupcare och SAC-it samarbetar kring serverlösningar och support. Tillsammans erbjuder vi produkten Föreningsserver.

Tieto logo

Tieto/Software Innovation är ett skandinaviskt mjukvaruföretag som utvecklar och levererar standardlösningar inom Enterprise Content Management (dokumenthanteringssystem) så att organisationer kan förbättra deras ärendebehandlingar. Groupcare och Software Innovation har tillsammans utvecklat en integration mellan Business 360° Online (ett cloud-baserat dokumenthanteringssystem för föreningar) och medlemssystemet Membercare.

BSA Solutions är en auktoriserad återförsäljare av Foxtrot Robot Software. Samarbetet kretsar kring leverans av robotics-mjukvara till professionella medlemsorganisationer. Foxtrot Robot är en mjukvara som kan göra tunga och tidskrävande manuella arbetsprocesser helautomatiserade. Detta sparar såväl tid som resurser för organisationen som istället kan lägga energi på föreningsarbetet.

Nextwork logo

Nextwork är ett handlingskraftigt team bestående av högspecialiserade rådgivare och forskare. De tar fram ny, kritisk kunskap om affärsskapande för danska ledningsgrupper och internationella organisationer och skräddarsyr förändringsprocesser som säkerställer att deras kunder står stadigt i framtiden. Groupcare samarbetar med Nextwork kring organisationsutveckling och digitala transformationer av organisationer.

Lector1

Lector leverar, implementerar och utvecklar strategiska it-lösningar till hantering av kunskap och information. Groupcare och Lector arbetar för ögonblicket på en integration mellan Lectors produkt Teamshare och Groupcares medlemssystem Membercare.Lector leverar, implementerar och utvecklar strategiska it-lösningar till hantering av kunskap och information. Groupcare och Lector arbetar för ögonblicket på en integration mellan Lectors produkt Teamshare och Groupcares medlemssystem Membercare.

analyse-og-tal

Analyse & Tal är en analysbyrå bestående av statistiker och digitala specialister som gör avancerade analyser och ger strategisk rådgivning. Analyse & Tal hjälper bland annat Groupcares kunder med att kartlägga och analysera deras olika nätverk mellan de 50 000 mest inflytelserika danskarna i 5000 olika organisationer.

Risma Systems levererar till digitala lösningar och complianceverktyg till medlemsorganisationer och företag i Norden. Risma Systems har på några få år byggt upp stor kundbas med nöjda kunder. Groupcare samarbetar med Risma om systemet Risma GDPR som är en digital lösning för att skapa överblick och struktur i arbetet med GDPR.

G Business Solutions är ett konsultbolag som levererar pålitliga affärssystem till företag och organisationer baserat på Microsoft Dynamics NAV och Dynamics 365. Groupcare samarbetar specifikt med Flemming Gabelgaard rörande leverans och implementering av ekonomisystemet Microsoft Dynamics NAV hos en lång rad professionella medlemsorganisationer.

Nextagenda

Nextagenda är en dansk firma inom Business Intelligence som arbetar med organisationer som vill uppnå resultat utöver det vanliga när det gäller användandet av data som en konkurrensfördel. Nextagenda leverar moderna datavisualiseringsdashboards till Groupcares kunder – ett visuellt och modernt komplement till traditionella rapporter.

Våra nöjda kunder