Om Groupcare 2019-09-20T12:16:00+00:00

Groupcare – Foreningenes hus

Groupcare - Foreningernes hus

Om Groupcare

Groupcare er tilrettelegger, rådgiver og IT-løsningspartner for nordiske foreninger, organisasjoner og politiske partier. Vi har jobbet med å utvikle foreningers hverdag siden 1999, og dermed vet vi hva som er viktig og hvordan man kan skape verdi i arbeidet med medlemmene i en organisasjon. Vi hjelper foreninger med å integrere og dra nytte av kunnskaps- og informasjonsstrømmer i skillet mellom medlemmer, politisk ledelse og sekretariat, der vi tar utgangspunkt i sammenhengende IT-løsninger og medlemstjenester.

Som Foreningenes hus støtter vi opp under utvikling av foreninger gjennom faglige arrangementer, nyhetsbrev, undersøkelser og sosiale medieplattformer. Gjennom disse kanalene setter vi fokus på og debatterer aktuelle temaer som medlemsrekruttering, personvernlovgivning, håndtering av stordata og mye annet. Dette gjør vi for å sikre erfaringsutveksling på tvers av alle nordiske foreninger som vil være en del av det vi kaller Foreningenes hus.

.. å bli et Foreningenes hus. Et hus der service, IT-løsninger og kunnskap går hånd i hånd, og med fokus på fellesskapet i det nordiske foreningslivet.  Som tilbyder av organisasjonsutvikling, organisasjonskompetanse og rådgivning, vil vi være et naturlig samlingspunkt der nordiske foreninger kan møtes for kunnskapsutveksling, idéutveksling og nettverksetablering.

.. å få foreninger til å drive smartere ved å støtte opp under foreningsarbeidet på samtlige nivåer. Derfor utvikler vi stadig nye tjenester og løsninger, slik at foreningene får mer tid til det som virkelig teller, nemlig å skape verdi for medlemmene.

Faglighet. For oss betyr faglighet at vi får brukt vår kompetanse og utnytter vår lange erfaring med arbeid innen organisasjoner og foreningers hverdag. Vi er alltid tørste på faglig kunnskap for å utvikle vår kompetanse, som vi igjen kan omsette til verdi for nordiske foreninger.

Ambisiøse. Vi er ambisiøse både på egne vegne og våre kunders vegne. Det betyr at vi er nysgjerrige på ulike foreninger, slik at vi kan yte best mulig rådgivning og hjelpe til med tekniske barrierer for å kunne støtte opp under foreningenes organisatoriske og digitale hverdag.

Nærværende. For oss betyr å være nærværende at vi utviser empati og engasjement overfor våre kunder, medarbeidere og interessenter – vi vil sikre gode relasjoner gjennom å være lydhøre og mottakerorienterte.

Personvern

Gropucare verner om dine personopplysninger. Her kan du lese om når vi registrerer personopplysninger, hva vi benytter opplysningene til, og hvordan dine opplysninger håndteres.

Overordnet personvernspoltikk
Groupcare er en danskeid virksomhet som er plassert i Danmark. Vi er opptatt av å verne om kundenes og brukernes personvern, og tilstreber derfor alltid å følge personopplysningsloven og Datatilsynets anbefalinger, noe vi også anbefaler våre kunder og samarbeidspartnere om å gjøre. Vi har i forbindelse med den nye personvernforordningen (GDPR), som trådde i kraft 24. mai 2018, oppdatert vår datapolitikk. Groupcare har ingen interesse av, eller ønske om, å bruke personopplysninger til noen former for kommersielle formål, utenom påmelding til vårt nyhetsbrev, der mottakere fra tid til annen vil motta e-post om Groupcares produkter og tjenester.

Læs mere


Samarbeidspartnere

Sac-it logo

SAC-it leverer tjenester som strekker seg fra strategisk og teknisk rådgivning og planlegging til implementering, installasjon, drift, overvåkning og support av servere, datamaskiner og printere. Groupcare og SAC-it samarbeider og serverløsninger og support. Sammen tilbyr Croupcare og SAC-it produktet Foreningsserver.

Tieto logo

Tieto/Software Innovation er et skandinavisk programvareselskap som utvikler og leverer markedsledende standardløsninger for helhetlig informasjonsforvaltning (Enterprise Content Management, ECM), slik at organisasjoner kan forbedre og effektivisere informasjonshåndtering og saksbehandling. Groupcare og Software Innovation har sammen utviklet et integrert system mellom Business 360° Online (en skybasert saks- og dokumenthåndteringsløsning til foreninger) og medlemssystemet Membercare.

Nextagenda

Nextagenda er et dansk firma innen virksomhetsetterretning, som arbeider med organisasjoner som ønsker å levere resultater utenom det vanlige. Dette er organisasjoner som ønsker å utnytte sine data optimalt, og som vil konkurrere om å være mest datadrevne. Nextagenda leverer moderne oversiktspaneler innen datavisualisering til Groupcare sine kunder – et visuelt og moderne alternativ til tradisjonelle og statiske rapporter.

Nextwork logo

Nextwork består av et dyktig team av spesialrådgivere og forskere som utvikler forretningskritisk kunnskap til danske og internasjonale organisasjoner. Nextwork skreddersyr forandringsprosesser, slik at organisasjonene de jobber med er sikret i framtiden. Groupcare og Nextwork samarbeider om å utvikle organisasjoner og styrke deres digitale endringer og overganger.

Lector1

Lector leverer, implementerer og utvikler strategiske IT-løsninger innen håndtering av kunnskap og informasjon. Groupcare og Lector samarbeider for øyeblikket om en integrasjonsløsning mellom Lectors produkt Teamshare og Groupcares medlemssystem Membercare.

analyse-og-tal

Analyse & Tal er et analysebyrå som består av spesialister innen statistikk og digitalisering, og er opptatt av å utvikle analyser av høy faglig kvalitet og strategisk rådgiving. Analyse & Tal hjelper blant annet Groupcare sine kunder med å kartlegge og analysere deres ulike nettverk blant de 50.000 mest innflytelsesrike danskene i 5.000 forskjellige organisasjoner.

Våre fornøyde kunder