Nya digitala vägar: Den sammanhängande medlemsadministrationen

Den sammenhængende medlemsmodel
Anmäl dig här

Det hela hänger ihop. EU:s nya dataskyddsförordning ökar kraven på alla organisationer som behandlar personuppgifter och hotar med stränga straff för den som bryter mot reglerna. Det ökar vikten av effektiv och god administration i organisationer i allmänhet – och så även för medlemsorganisationer. Så hur ska administrativ personal förhålla sig till de kommande ändringarna?

Men den nya förordningen, som träder i kraft i maj 2018 och på sikt ersätter Personuppgiftslagen (PuL), innebär också en unik möjlighet för de berörda organisationerna att se över sina arbetsprocesser och stärka föreningsarbetet på flera fronter. En sammanhängande medlemsadministration avlastar den administrativa delen i organisationen och frigör resurser till just det medlemmarna är intresserade av, nämligen det värdeskapande arbetet. Det kan bli startskottet för en modernisering av föreningen som stärker dess ställning och relevans bland såväl medlemmar som andra samhällsaktörer.

Av dessa anledningar arrangerar Groupcare detta evenemang som har fokus på sammanhängande medlemssystem och de nya reglerna för hantering av personuppgifter. Det görs med utgångspunkt i konkreta case som demonstrerar hur olika föreningar implementerat sammanhängande lösningar – och kommit ut stärkta på andra sidan. Arbetssätten kommer sedan att diskuteras i en kontext av EU:s dataskyddsförordning för att på så vis ge deltagarna tips och råd att ta med sig från seminariet.

Dessutom kommer insikter från Groupcares årliga föreningsundersökning att presenteras. Undersökningens syfte är att skapa förståelse omkring det nordiska föreningslivet och har i år haft särskilt fokus på hur decentrala medlemsorganisationer kan stärka såväl förening själv som civilsamhället i stort. Alla deltagare får dessutom ett exemplar av rapporten med sig hem.

En kort överblick av programmet:

  • Ett föredrag om de krav EU:s dataskyddsförordning ställer på medlemssystem och administratörer som hanterar data.
  • En presentation om medlemssystemet Membercare med illustrerande case som visar hur det kan användas till komplex medlemsadministration, kurs- och evenemangshantering, integration till ekonomisystem med mera.
  • Inblick i de många möjligheter självbetjäningslösningen Membersite som kan användas inte bara av medlemmarna men också av lokalavdelningar som kan få tillgång till medlemslistor och mycket annat.
  • Insikter från Föreningsundersökningen 2017.
  • Ett föredrag av Mats Svensson från Tieto som ger en inblick i de många möjligheter som molnbaserad dokumenthantering innebär.

Det är en sak vad olika system kan och hur de fungerar tillsammans. Men något helt annat – och betydligt viktigare – är huruvida en ny uppsättning av system också fungerar i kansliets dagliga arbete.

2019-08-16T10:37:02+00:00