Når bestyrelsen er en uforløst ressource

Den sammenhængende medlemsmodel
TILMELD DIG HER

I foreninger hvor bestyrelsen både sætter retningen for udvikling, fungerer som sparringspartner for ledelsen og agerer som ambassadør i deres øvrige virke, skaber bestyrelsen uvurderlig værdi.

Dette kræver fokus fra både formand og den ansvarlige for bestyrelsesbetjeningen. Så hvordan kommer man dertil?

Kom og bliv klædt på med viden og værktøjer ved dette halvdags-seminar, hvor Groupcare i samarbejde med forenings- og bestyrelsesudvikler, Ulrikka Brændgaard, sætter fokus på det værdiskabende bestyrelsesarbejde – og det sekretariatsarbejde, der gør det muligt.

Det får du med dig

Når du går hjem, er du blevet inspireret til hvordan bestyrelsesarbejdet også kan gribes an. Du har fået konkrete redskaber til at øge værdien og sætte ressourcerne fri, og hvordan både bestyrelse og sekretariat kan øge aktiviteter og værdien til gavn for organisationens formål og medlemmer.

Halvdagsseminaret kombinerer oplæg, drøftelser og egen refleksion – og er for dig, der er formand eller ansat med ansvaret for bestyrelsesbetjeningen.

Du kan læse mere om underviseren på www.foran.info

2019-02-22T12:04:15+00:00