Michael Rask 2018-01-15T14:22:07+00:00

Michael Rask

Michael Rask

Kontakta Michael

Tlf: +45 27 79 07 79

Senior konsult och projektledare

Michael Rask är seniorkonsult och projektledare på Groupcare. Han arbetar med att hjälpa nya kunder med implementeringen av våra medlemslösningar och assisterar befintliga kunder med diverse konsultuppdrag. Michael har stor erfarenhet av IT och medlemsorganisationer, då han i över 20 år har hjälpt bland annat Dansk Industri (Danmarks motsvarighet till Svenskt Näringsliv), Danmarks Naturfredningsforening och partiet Venstre med implementering av medlemssystem.

Denna erfarenhet har gett Michael en god inblick i föreningars olika arbetssätt och komplexa processer: ”Varje förening är unik när det handlar om interna processer. Därför är det viktigt att kunna kommunicera på rätt nivå när det kommer till genomförandet av projekt som ska bädda för en optimal implementering […] ju bättre implemteringen och det övergripande projektet går, desto bättre blir den efterföljande användningen av systemet och därmed servicen till medlemmarna. Ett bra projekt är ett projekt där både medarbetare och medlemmar är nöjda. ””