Michael Rask 2017-11-24T11:32:30+00:00

Michael Rask

Billede af Michael Rask

Kontakt Michael
E-post: mr@groupcare.com
Tlf: +45 27 79 07 79

Utdannelse:
Dataspesialist

Certificeret Product Owner

Seniorkonsulent/Prosjektleder

Michael Rask er seniorkonsulent og prosjektleder i Groupcare. Han hjelper nye kunder med implementering av våre medlemssytemer og assisterer eksisterende kunder med ulike konsulentoppgaver. Michael har lang erfaring med arbeid innen IT og medlemsorganisasjoner, da han gjennom 20 år har hjulpet blant annet Dansk Industri, Danmarks Naturfredningsforening, Venstre og Dansk Erhverv med implementering av medlemssystemer.

Denne erfaringen har gitt Michael innsikt i arbeidsgangen i ulike organisasjoner og komplekse prosesser:

”Ingen organisasjoner er like når det kommer til interne prosesser. Derfor er det viktig å kunne snakke samme språk for å tilrettelegge og utføre et prosjekt og sikre best mulig implementering.”

”Jo bedre implementeringen og det helhetlige prosjektet i organisasjonen henger sammen, jo bedre blir også den påfølgende bruken av systemet og dermed blir det også bedre service for medlemmene. Dette fører til et godt prosjekt der både medarbeidere og medlemmer er førnøyde.”