Selvbetjeningsløsningen Membersite 2018-08-10T14:44:04+00:00

Selvbetjeningsløsning for organisasjoner og foreninger

Selvbetjeningsløsningen Membersite er en enkel ’hjemmeside’, som medlemmene blir ledet over på når de logger seg inn via organisasjonens hjemmeside. Membersite tilpasses slik at løsningen likner på deres hjemmeside, sånn at medlemmene ikke opplever forskjell mellom plattformene. På denne måten får organisasjonen en billig løsning med hurtig implementering, da Membersite er utviklet sammen med Membercare.

Membersite er en selvbetjeningsløsning som kan betjenes av medlemmer og frivillige, slik at ansatte slipper å bruke tid på tidskrevende manuelle inntastingsoppgaver. Dermed for dere frigjort interne ressurser, som heller kan bruke til på verdiskapende medlemsarbeid.

Selvbetjeningsløsningen Membersite er en enkel ’hjemmeside’, som medlemmene blir ledet over på når de logger seg inn via organisasjonens hjemmeside. Membersite tilpasses slik at løsningen likner på deres hjemmeside, sånn at medlemmene ikke opplever forskjell mellom plattformene.

Selvbetjening

Selvbetjening

Membersite åpner for selvbetjening for medlemmene, slik at de blant annet kan melde seg på arrangementer, redigere sine medlemsopplysninger og mye annet. Selvbetjeningen er enkel, og er direkte integrert i medlemssystemet.

Automatisering

Automatisering

At medlemssystemet og Memberside er såpass inegrert gjør arbeidet med medlemmer smartere og mer automatisert. Dette betyr at ansatte slipper å taste inn data i forbindelse med enkeltmedlemmers handlinger, som fører til at tid og hender frigjøres til å jobbe med annet verdiskapende arbeid i organisasjonen.

De frivillige

De frivillige

Selvbetjeningsløsningen gjør at frivillige og politikere i organisasjonens sentralledd kan hente ut medlemslister, gjeldslister og mange andre data via Membersite. Dette gjør hverdagen enklere, og styrker innsatsen i det sentrale leddet av organisasjonen.

Dette sier våre kunder om oss


"Senterpartiets lokale tillitsvalgte har med Membersite god innsikt i egne medlemslister og kan sende SMS til styret og medlemmer. Via Community får i tillegg både medlemmer, tillitsvalgte og folkevalgte gode samhandlingsmuligheter via bl.a. e-post, diskusjonsforum, fildeling og arrangementer. Vår ambisjon er at dette blir den digitale arbeidsflaten for hele organisasjonen. Groupcare er en svært lydhør leverandør som hører på kundene og utvikler det vi har behov for. Når de andre kundene i tillegg er lik oss, blir dette en perfekt match!"

– Anders Eidsvaag Graven, Økonomi-/IT-ansvarlig i Senterpartiet

Henrik Andersen, digitalchef, Venstre


“En av fordelene ved Groupcare sin sammenhengende medlemsløsning er at man som kunde, i samspill med andre kunder, er med i utviklingen av systemer og kan komme med innspill og ideer. Man kan gjerne kalle det for en kollektivistisk løsning. Som venstremann er det ikke så ofte jeg benytter ordet kollektivistisk i en positiv kontekst, men det er altså tilfellet her“.

– Henrik Andersen, digitalsjef i partiet Venstre i Danmark

Er du interessert i å høre mere om Membersite?

Vi tar gjerne en prat med deg – kontakt oss her

Anvendelse

Medlemskab

Medlemskap

Sekretariatet og ansatte kan opprette og avslutte medlemskap, og medlemmene kan selv melde seg inn via selvbetjeningen. Blant annet er det mulig å opprette adressebaserte medlemskap.

Min profil

Min profil

Visning av egne kontaktopplysninger, ansettelser, interesser, utvalgsposter m.m. Medlemmenes opplysninger kan enders og oppdateres både av ansatte og av medlemmene selv.

Donationer

Donasjoner

Medlemmer og andre interessenter kan donere faste bidrag eller selvvalgte beløp via selvbetjeningen. Medlemmer kan se deres faste bidrag og enkeltdonasjoner under “Donasjon”-siden.

Arrangementer

Arrangementer

Ansatte og frivillige kan søke opp arrangementer og redigere dem. Det er også mulighet for massepåmelding av medlemmer på arrangementer, og medlemmene kan selv melde seg på og av arrangementer, samt se historikken for arrangementene sine.

Betaling

Betaling

Medlemmene kan foreta betalinger via faktura og betalingskort på nett, samt se tidligere økonomiske transaksjoner. Medlemmene kan også lagte kortopplysninger og sette opp automatisk kortbetaling.

Sms udsendelser

Sms-utsendelser

Send SMS til medlemmer, utvalg og nettverk. Medlemmer kan selv velge om de vil motta SMS-meldinger eller ikke. Dette sikrer at kun de medlemmene som ønsker å få tilsendt meldinger får det.

Vil du vite mer om Membersite?

Her kan du se en presentasjonsvideo om Membersite som gir et overblikk over hva Membersite kan gjøre og hvordan løsningen er integrert med Membercare.

Få mer kunnskap om hvordan Membersite kan gagne din organisasjon.

Prisvennlig alternativ

Alternativet til Membersite er at organisasjonens hjemmeside integreres via webservice til medlemssystemet. Men dette er en dyr løsning, som ofte fører med seg ulemper og behov for ekstra ressurser. Utover at dette er en dyr løsning, er det også verdt å merke seg at prosessen må gjentas dersom organisasjonen ønsker en ny hjemmeside. Selvbetjeningen med Membersite er en rimelig løsning, da den er utviklet sammen med Membercare, og dermed følger den samme IT-strukturen som medlemsløsningen. Samtidig har Membersite den fordelen at organisasjonen kan bytte hjemmeside uten at det krever ekstra ressurser. Membersite er bindeleddet som sikrer at omkostningene holdes nede, samtidig som organisasjonen bevarer fleksibilitet på sin hjemmeside og tilbyr medlemmer og frivillige enkel selvbetjening.

Selvbetjeningen med Membersite er en rimelig løsning, da den er utviklet sammen med Membercare, og dermed følger den samme IT-strukturen som medlemsløsningen. Samtidig har Membersite den fordelen at organisasjonen kan bytte hjemmeside uten at det krever ekstra ressurser. Membersite er bindeleddet som sikrer at omkostningene holdes nede, samtidig som organisasjonen bevarer fleksibilitet på sin hjemmeside og tilbyr medlemmer og frivillige enkel selvbetjening.

Det handler også om mennesker

“IT-prosjekter handler 80 % om mennesker og 20 % om teknikk. Ofte behandles det omvendt, men vi har fokus på organisasjonen og menneskene bak teknikken” –  Lisbeth Bekker, administrerende direktør, Groupcare

Et godt medlemssystem skal bestå av funksjoner og være integrert på en måte som gir medlemmene best mulige betingelser og service. Men funksjonalitet og teknikk er ikke alt. Minst like viktig er organisasjonen og menneskene som hver dag bruker systemet.

Det stiller krav til leverandøren, som må ha oversikt over organisatoriske forhold, kommende brukere og samspillet mellom organisasjon og brukere. I Groupcare tenker vi ikke kun på IT og systemer, vi tenker i like stor grad på organisasjon og brukere, da deres daglige arbeid til slutt handler om opplevelsen de sitter igjen med.