Självbetjäningslösningen Membersite 2019-08-12T15:43:52+00:00

Självbetjäningslösning för föreningar

Membersite är den webbsida medlemmarna slussas till när de loggar in på självbetjäningen på föreningens hemsida. Layoutmässigt anpassas Membersite er allmäna hemsida – på så vis upplever medlemmarna inte någon skillnad och användandet görs enkelt. Det gör Membersite till en smart och billig lösning med smidig implementering, då det är utvecklat tillsammans med Membercare.

Membersite ger medlemmar och volontärer en självbetjäningslösning som gör att kansliets anställda inte behöver lägga kraft på tidskrävande, manuellt arbete. På så vis frigör Membersite viktiga interna resurser som istället kan läggas på värdeskapande arbete för medlemmarna.

Membersite är den webbsida medlemmarna slussas till när de loggar in på självbetjäningen på föreningens hemsida. Layoutmässigt anpassas Membersite er allmäna hemsida – på så vis upplever medlemmarna inte någon skillnad och användandet görs enkelt.

Självbetjäning

Självbetjäning

Membersite öppnar upp för självbetjäning till medlemmarna så att de bland annat kan anmäla sig till evenemang, redigera medlemsupplysningar och mycket mer. All självbetjäning sker med direkt integrering till medlemssystemet.

Automatisering

Automatisering

Den direkta integretaionen mellan medlemssystemet och Membersite ger smartare och automatiserade arbetsprocesser. Det betyder att kansliet inte behöver knappa in data manuellt – varvid tid och ork frigörs till förmån för arbetet med medlemmarna.

Stärk lokalavdelningen

De frivilliga

Självbetjäningen ger volontärer och förtroendevalda möjlighet att i sina respektive lokala organisationer inhämta listor över exempelvis medlemmar, vilka som ännu inte betalt medlemsavgift och mycket annat.  Och allt med integration till medlemssystemet. Det underlättar vardagen och stärker arbetet i den lokala organisationen.

Det säger våra kunder

"Senterpartiets lokala förtroendevalda har med Membersite god inblick i egna medlemslistor och kan skicka SMS till både ledningen och medlemmarna. Via Community får dessutom såväl medlemmar, förtroendevalda samt folkvalda goda samarbetsmöjligheter genom bl.a. diskussionsforum, fildelning och evenemang. Vår ambition är att detta blir den digitala arbetsytan för hela organisationen. Groupcare är en mycket lyhörd leverantör som lyssnar på kunderna och utvecklar det vi har behov för. Då de övriga kunderna också liknar oss är detta en perfekt match!"
– Anders Eidsvaag Graven, Ekonomi- och IT-ansvarig i norska Senterpartiet
Henrik Andersen, digitalchef, Venstre


”En av fördelarna med Groupcares sammanhängande medlemslösning är att man som kund – i samspel med andra kunder – är med i utvecklingen och kan komma med idéer. Man kan kalla angreppssättet kollektivistiskt. Som liberal i Venstre är det inte så ofta jag använder just ordet kollektivistisk i en positiv kontext men detta är ett av de få tillfällen då det passar."

- Henrik Andersen, Digitalchef i det danska partiet Venstre

Pernille Kristensen, medlemsadministrator, SF

”Implementeringen har gått så smärtfritt som bara möjligt. Då det uppstod problem – vilket alltid är fallet i projekt som dessa – var Groupcare mycket snabba med att rätta till dem. Jag är djupt imponerad av hur de konverterat data från vårt gamla system.

”På det hela taget har de varit mycket bra på att förstå våra behov." 

- Pernille Kristensen, medlemsadministratör i det danska partiet SF

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa din förening?

Kontakta oss här!

Användning

Medlemskap

Medlemskap

Anställda kan upprätta samt avsluta medlemskap och medlemmarna kan upprätta/köpa medlemskap.

Min profil

Min profil

Visning av kontaktupplysningar, yrke, intressen, utskottsposter m.m. Medlemmens upplysningar kan korrigeras och uppdateras av både de anställda och medlemmen själv.

Donationer

Donationer

Medlemmar och andra intressenter kan donera fasta belopp månadsvis eller valfritt belopp vid enskilda tillfällen. Medlemmar kan se sina donationer under ”Donationer”.

Evenemang

Evenemang

Anställda kan söka efter och korrigera evenemang samt skicka massinbjudningar till medlemmarna. Medlemmarna kan anmäla eller avanmäla sig evenemang samt se vilka evenemang de är anmälda till.

Betalning

Betalning

Medlemmarna kan själva göra betalningar över nätet och se sina transaktioner.

Utskick av SMS

Utskick av SMS

Skicka sms till medlemmar och utskottsposter i egenupprättade nätverk. Medlemmar kan välja om de vill ta emot sms eller ej. På så vis kan de anställda vara säkra på att enbart de som önskar sms får dem.

Vill du veta mera om Membersite?

Se presentationsvideon för Membersite som ger en överblick över vad Membersite kan och hur det är kopplat till medlemssystemet Membercare.

Ett prisvänligt alternativ

Alternativet till Membersite är att er hemsida integreras via webservice till medlemssystemet. Detta är dock en dyr lösning som ofta medför en del besvär och kräver mycket resurser. Utöver detta ska man också vara uppmärksam på att hela processen ska återupprepas om föreningen vill ha en ny hemsida. Självbetjäning med Membersite är en billig lösning, då det är utvecklat direkt med Membercare och därför redan följer Membercares struktur. Samtidigt har Membersite också fördelen att föreningen kan byta hemsida utan att det kräver en onödiga resurser. Membersite är förbindelsen som säkerställer att era omkostnader hålls nere samtidigt som ni kan bevara flexibiliteten på er hemsida och dessutom erbjuda medlemmar och frivilliga smidig självbetjäning.

Självbetjäning med Membersite är en billig lösning, då det är utvecklat direkt med Membercare och därför redan följer Membercares struktur. Samtidigt har Membersite också fördelen att föreningen kan byta hemsida utan att det kräver en onödiga resurser. Membersite är förbindelsen som säkerställer att era omkostnader hålls nere samtidigt som ni kan bevara flexibiliteten på er hemsida och dessutom erbjuda medlemmar och frivilliga smidig självbetjäning.

Det handlar om människor

”It-projekt är 80% människor och 20% teknik. Tyvärr hanteras de ofta tvärtom. Vi har alltid fokus på organisationen och människorna i den.” – Lisbeth Bekker, VD, Groupcare

Ett bra medlemssystemet ska ha de funktioner och integrationer som ger bästa möjliga förutsättningar för god medlemsvård. Men funktioner och teknik är inte allt. Minst lika viktigt är det att ta hänsyn till organisationen och människorna som arbetar med systemet i vardagen.

Det ställer krav på leverantören att förstå organisatoriska förhållanden, vilka som ska använda systemet och hur de båda hänger ihop. Groupcare tänker inte bara IT – vi tänker i lika stor utsträckning på organisationen och användarna. För att i slutändan är det ändå det som ligger till grund för medlemmarnas bild av organisationen.