Medlemssystemet Membercare 2019-09-20T12:15:18+00:00

Medlemssystem til foreninger

Medlemssystemet Membercare er et standardstsyem til håndtering av medlemmer som er utviklet med medlemmet i sentrum. Det betyr at et medlem anses som et medlem, og ikke kun en “kontakt” eller “kunde”, og gjelder uavhengig om organisasjonens medlemmer er personer, firmaer eller foreninger.

Løsningen er nettbasert og basert på egenutviklet programvare. Derfor er ikke løsningen bundet opp mot noen bestemt tredjepart, verken økonomisk eller når det kommer til kunderelasjonshåndtering. Dette gjør at Membercare ikke er bundet av dyre lisenser, som igjen gjør våre priser meget konkurransedyktige uten at det kompromisser med kvalitet eller funksjonalitet.

Medlemssystemet Membercare er et standardstsyem til håndtering av medlemmer som er utviklet med medlemmet i sentrum.

Standardsystem

Standardsystem

Membercare er en standardløsning der alle funksjoner er samlet i ett og samme system. Det betyr at funksjonalitet og utvikling kommer alle kunder til gode. Som kunde av Membercare slipper man derfor dyr og krevende systemutvikling.

Et produkt i bevægelse

Et produkt i bevegelse

Membercare utvikles fortløpende, og nye funksjoner i Membercare blir en del av standardløsningen. Man sikrer dermed at kunden alltid har oppdatert teknologi, uten at det er behov for dyre og kompliserte oppdateringer etter noen år, da det er inkludert en årlig oppdatering i løsningen.

Automatiserede arbejdsgange

Automatisert arbeidshverdag

Alle funksjonene og integrasjonene i Membercare sikrer automatisering av mange manuelle funksjoner. Dette vil frigjøre hender i sekretariatet, som heller kan brukes på verdiskapende foreningsarbeid.

Rike integrasjonsmuligheter

Membercare er egenutviklet, og er dermed ikke bundet opp mot noen dyre tredjepartslisenser. Derfor kan brukerne velge de løsningene de selv ønsker å ha integrert i sin medlemsløsning – det være seg økonomisystem, dokumenthåndteringssystem, nyhetsbrevklient osv. Membercare kan enkelt integreres med andre systemer, og en lang rekke ulike funksjoner er allerede utviklet på bakgrunn av eksisterende kunder sine ønsker og behov.

Integrationsmuligheder

Dette sier våre kunder om oss


"Senterpartiets lokale tillitsvalgte har med Membersite god innsikt i egne medlemslister og kan sende SMS til styret og medlemmer. Via Community får i tillegg både medlemmer, tillitsvalgte og folkevalgte gode samhandlingsmuligheter via bl.a. e-post, diskusjonsforum, fildeling og arrangementer. Vår ambisjon er at dette blir den digitale arbeidsflaten for hele organisasjonen. Groupcare er en svært lydhør leverandør som hører på kundene og utvikler det vi har behov for. Når de andre kundene i tillegg er lik oss, blir dette en perfekt match!"

– Anders Eidsvaag Graven, Økonomi-/IT-ansvarlig i Senterpartiet

Henrik Andersen, digitalchef, Venstre


“En av fordelene ved Groupcare sin sammenhengende medlemsløsning er at man som kunde, i samspill med andre kunder, er med i utviklingen av systemer og kan komme med innspill og ideer. Man kan gjerne kalle det for en kollektivistisk løsning. Som venstremann er det ikke så ofte jeg benytter ordet kollektivistisk i en positiv kontekst, men det er altså tilfellet her“.

– Henrik Andersen, digitalsjef i partiet Venstre i Danmark

Er du interessert i å høre mere om Membercare?

VI TAR GJERNE EN PRAT MED DEG – KONTAKT OSS HER

Anvendelse

Medlemsregister

Medlemsregister

Registrering og håndtering af medlemmer som både kan være person, firma og forening.

Søgning

Søkefunksjon

Avanserte søkemuligheter som gjør det enkelt for de ansatte å finne medlemmer.

Kontingentberegning

Kontingentberegning

Systemet inneholder avanserte verktøy for å bergene kontigenter.

Arrangementshåndtering

Arrangementer

Opprett og håndter selv de mest avanserte arrangementer, kurs og konferanser.

Butik

Butikk

Inneholder funksjoner der man kan opprette og innkreve ordrer, samt se ordrer som ikke er betalt.

Abonnementer

Abonnementer

Administrer alle tenkelige typer abonnementer og tilpass dem til forskjellige medlemstyper.

E-mail udsendelser

E-post-utsendelser

Gir mulighet til å benytte seg av automatisk utsendelse av e-post til medlemmene.

Udvalgsposter

Utvalgspost

Medlemmer som har en spesiell funksjon i foreningen eller organisasjonen kan tildeles utvalg, og foreningen kan dermed kommunisere med utvalgte grupper gjennom å knytte utvalg sammen i nettverk.

Dataudtræk og rapporter

Datauttrekk og rapporter

Få overblikk raskt over blant annet deltakere på arrangementer, medlemmer og medlemstyper eller nettverk. Datauttrekkene og rapportene kan enkelt eksporteres til Excel.

Det handler også om mennesker

«It prosjekter handler 80% om mennesker og 20% om teknikk. Ofte behandles det omvendt – vi har fokus på organisasjonen og menneskene bak teknikken.» – Lisbeth Bekker, administrerende direktør, Groupcare

Et godt medlemssystem skal bestå av funksjoner og være integrert på en måte som gir medlemmene best mulige betingelser og service. Men funksjonalitet og teknikk er ikke alt. Minst like viktig er organisasjonen og menneskene som hver dag bruker systemet.

Det stiller krav til leverandøren, som må ha oversikt over organisatoriske forhold, kommende brukere og samspillet mellom organisasjon og brukere. I Groupcare tenker vi ikke kun på IT og systemer, vi tenker i like stor grad på organisasjon og brukere, da deres daglige arbeid til slutt handler om opplevelsen de sitter igjen med.

Jeg spiller på deres lag

Michael Rask er seniorkonsulent og prosjektleder i Groupcare. Han hjelper nye kunder med implementering av våre medlemsløsninger, og assisterer eksisterende kunder med forskjellige konsulentoppgaver.

Michael Rask

Sikker implementering

Våre konsulenter og prosjektledere har mange års erfaring med implementering og gjennomføring av IT-prosjekter i medlemsorganisasjoner. Vi sikrer at din organisasjon kommer seg smidig gjennom prosessen med å bytte medlemssystem. Vi setter sammen et prosjektteam, der deltakerne har bred kompetanse innen teknikk, prosjektledelse og foreningsarbeid, som fører til best mulig implementering med konsulenter som kan snakke direkte med sekretariatet uten at det hele blir for teknisk.

Utredning av organisasjonen

Utredning: Hva slags organisasjon er dere? Hvilke utfordringer står dere ovenfor? Hva er særegent med nettopp deres organisasjon? Hvilket formål, visjoner og verdier arbeider organisasjonen ut ifra? Hva er foreningens DNA?

Implementering av den nyeste medlemsteknologien

Implementering: Vi installerer og implementerer en sammenhengende løsning som sikrer deres organisasjon den nyeste medlemsteknologien, som er utviklet i sammenheng med organisasjonsstrukturen.

Utredning av IT og prosesser

Igangsetting: Vi hjelper deg med å komme i gang med systemet og sørge for at alt fungerer.

Digital utvikling av organisasjonen

Utvikling: I den avsluttende fasen fokuserer vi på teknologidrevet utvikling av organisasjonen. Vi hjelper dere med å bli dyktige brukere av systemene og de nye digitale mulighetene. Kjernen i alle våre prosjekter er at organisasjonen skal bli mer utviklingsdyktige og stå sterkere.

Den nyeste teknologien til en fornuftig pris

Nyeste teknologi til fornuftig pris
Nyeste teknologi til fornuftig pris

Membercare er basert på en standardløsning, noe som sikrer at organisasjonen alltid har en oppdatert medlemsløsning som er basert på den nyeste teknologien. Membercare oppdateres årlig på bakgrunn av en felles utvikling, som betyr at alle nye funksjoner i Membercare kommer brukerne til gode uten ekstra omkostninger, da alle funksjonene blir en del av standardløsningen.

Dermed vil organisasjonen alltid være sikret den nyeste teknologien, i motsetning til utviklingsprosjekter (ikke-standardiserte løsninger), som etter noen år vil være foreldet og derfor krever dyre og tidskrevende oppdateringer.

Noen av våre fornøyde kunder