KONFERENCE: Digitale transformationer og fremtidens forening

Når forening møder forretning
Tilmeld dig her

En dårlig arbejdsgang bliver ikke god, bare fordi man digitaliserer den – så kort kan det siges! Digital transformation handler om at koble digitalisering op på foreningens forretning og formål, så det bliver en kerneopgave i krydsfeltet mellem IT, organisation og strategi. Men hvordan fungerer det i praksis?

Foreningskonferencen 2019 sætter fokus på digitalisering i praksis og den digitale transformation, så du som deltager bliver bedre rustet og får redskaber til arbejdet.

Inspirerende praktikere, førende forskere – og dig!

Uanset om du arbejder med medlemshåndtering eller IT i den lille forening eller om du er strategiansvarlig i den store medlemsorganisation, så vil Foreningskonferencen 2019 bidrage med nye perspektiver og inspiration. For det er i fællesskab, vi når de bedste løsninger på fremtidens udfordringer – også i den digitale tidsalder.

Derfor gennemføres der som en del af programmet en mindre workshop, hvor vi skal komme med forslag og idegenere, for i fællesskab at udforme et digitalt “manifest” for den digitale forening anno 2025.

Workshoppen vil have tre fokus-spor, som du ved tilmelding skal tage stilling til:

  • Nr 1: Organisatorisk læring og (digital) kompetenceudvikling
  • Nr 2: Effektivisering og IT
  • Nr 3: Databaseret foreningsarbejde og analytics

Glæd dig til at høre:

Oplæg ved Jan Damsgaard

Professor, CBS

Jan Damsgaard er professor ved institut for Digitalisering, der forskningsmæssigt rangeret som det 13. bedste i verden og det bedste i Europa. Han forsker i forretningsstrategier for digitalisering, disruption, platformsøkonomi, Big Data og Internet of Things. Som fast medlem af regeringens ”Disruptionråd” og med titlen ”Digital Vismand” udpeget af Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV) er Jan Damsgaard med til at sætte den digitale dagsorden i Danmark.

Oplæg ved Henrik Cornelius Nielsen

Head of Digital Transformation & IT, Red Barnet Danmark

Hvordan kommer man i mål med at transformere en organisation og gøre digitalisering til en kerneforretningsopgave? – I Red Barnet har arbejdet med digitalisering ind til nu været præget af gode kræfters sporadiske arbejde. Nu ønsker man at rykke digitalisering helt forrest på dagsordenen og gøre det til en integral del af måden man tænker og arbejder på, så man kan frigøre mere tid til kerneopgaven og gøre en endnu større forskel for børn og unge.

Hør Henrik Cornelius Nielsen, der er Head of Digital Transformation & IT, fortælle om Red Barnets digitale rejse og deres erfaringer med det igangværende projekt.

Oplæg ved Stian Slotterøy Johnsen

Generalsekretær, Frivillighet Norge

Frivillighet Norge består af mere end 300 medlemsorganisationer, der tilsammen repræsenterer over en million individmedlemmer og over 60.000 organisationer og lokalforeninger i Norge. Som talerør og interesseorganisation for de frivillige organisationer arbejder Frivillighet Norge med at sikre vækst og udvikling i frivilligheden. Derfor gennemfører man løbende analyser af behov og rammevilkår, for at styrke foreningerne i deres arbejde. Hør Stian Slotterøy Johnson præsentere deres kortlægning af behov, muligheder og løsninger for digitalisering af frivilligheden.

Oplæg ved Charlotte Bach Thomassen

Landsformand, DGI

Charlotte Bach Thomassen er formand for DGI, der som organisation er godt i gang med den digitale omstilling. Charlotte vil fra et politisk/bestyrelses perspektiv fortælle om de overvejelser, man i DGI har gjort sig omkring den digitale transformation – og rollen det spiller i at fremtidssikre en af landets største frivilligbaserede foreninger.

Oplæg ved Tanja Ehnevid-Kjær

Læringskonsulent og ansvarlig for HK Akademi, HK

Medlemmer stiller i dag højere krav til individuel service, tilgængelighed og selvbetjening via digitale værktøjer. På den baggrund har HK igennem investering i en ambitiøs treårig digitaliseringsstrategi sat fokus på digital transformation, hvor nye teknologier stiller krav blandt andet til nye kompetencer.

Hør HK’s læringskonsulent Tanja Ehnevid-Kjær fortælle, hvordan HK gennem et nyt HK Akademi understøtter, at medarbejdere og ledere løbende udvikler de relevante kompetencer til den digitale omstilling.

Oplæg ved Thore Dankert

Forretningsudviklingschef, Akademikernes A-kasse

Akademikernes A-kasse er Danmarks største A-kasse med mere end 250.000 medlemmer. For tre år siden igangsatte man en ambitiøs digital transformation med en ny strategi for at gøre organisationen mere datadreven og parat på nye teknologier. I dag er man nået langt og har udover et omfattende datawarehouse taget RPA (robotics) og machine learning i brug, som aktive elementer i arbejdet med hvervning og positionering.

Hør Thore Dankert, der er forretningsudviklingschef, fortælle om Akademikernes A-kasses proces og erfaringer med, blandt andet at bruge en ny segmenteringsmodel i Marketing og kommunikation, et nøgletalsdashboard der kører på skærme rundt i huset samt forskellige dataanalyser der ”live” undersøger foreningens positionering på unikke selling point sammenlignet med konkurrenternes.

Konferencier: Chris Holst Preuss

Formand, DUF og Erhvervspolitisk konsulent, Landbrug & Fødevarer

Chris Holst Preuss vil være konferencier og føre os med sikker hånd igennem dagens program. Chris er formand for Dansk Ungdoms Fællesråd og tidligere landsformand for Venstres Ungdom. Derudover har han egne erfaringer med digitale transformationer og en finger på pulsen i det nordiske foreningsliv.

Dit udbytte fra konferencen:

  • Praktiske indsigter i digitale transformationer og hvordan man som organisation bedst høster de digitale gevinster
  • Netværk og videndeling med foreningsprofessionelle fra førende nordiske medlemsorganisationer
  • Inspiration og forsmag på den digitale udvikling – på baggrund af workshoppen opstilles et digitalt manifest for Foreningsdanmark anno 2025

Har du eller en kollega desuden besvaret spørgeskemaet til årets Foreningsundersøgelse, så kan I deltage for kun 1.495 kr. mens normalpris er 2.995 kr. Undersøgelsen er lukket for nye bevarelser, men skriv til denne e-mail og hør om din organisation allerede har deltaget (og I dermed kan få halv pris).

Sæt kryds i kalenderen eller tilmeld dig allerede nu. Det bliver en spændende dag i godt selskab med andre professionelle fra det danske foreningsliv.

Vi glæder os til at se dig.

Her er hvad et par af deltagerne tog med sig fra sidste års konference:

”En spændende dag med stof til eftertanke. Jeg gik fra konferencen med flere nye brugbare perspektiver på den øgede digitalisering i foreningsregi, men også med en reminder om, at digitaliseringen skal tage afsæt i foreningen og dennes udvikling – ikke nødvendigvis omvendt.”

David Askholm, Digital udviklingschef, Astma og Allergi Danmark

”Det er skønt når man pludselig finder sig i den situation, at et oplæg eller en workshop lige præcis handler om den problemstilling, som man selv kæmper med. Selvom man ikke anede det, da tilmelding blev sendt af sted måneder før.”

Chris Lykkegaard, Digital kommunikationskonsulent, Alkohol og Samfund

2019-10-10T09:35:40+00:00