KONFERENCE: Digitale transformationer og fremtidens forening

Når forening møder forretning
Tilmeld dig her

En dårlig arbejdsgang bliver ikke god, bare fordi man digitaliserer den – så kort kan det siges! Digital transformation handler om at koble digitalisering op på foreningens forretning og formål, så det bliver en kerneopgave i krydsfeltet mellem IT, organisation og strategi. Men hvordan fungerer det i praksis?

Foreningskonferencen 2019 sætter fokus på digitalisering i praksis og den digitale transformation, så du som deltager bliver bedre rustet og får redskaber til arbejdet.

Inspirerende praktikere, førende forskere – og dig!

Uanset om du arbejder med medlemshåndtering eller IT i den lille forening eller om du er strategiansvarlig i den store medlemsorganisation, så vil Foreningskonferencen 2019 bidrage med nye perspektiver og inspiration. For det er i fællesskab, vi når de bedste løsninger på fremtidens udfordringer – også i den digitale tidsalder.

Ingen sidder med alle svarene alene. Derfor gennemfører vi som en del af programmet en workshop, hvis formål er at bringe jeres viden i spil. Her dykker vi ned i den digitale transformation i praksis, og diskuterer hvad der forventes af den digitale forening anno 2025.

Workshoppen køres i tre spor og vil munde ud i et digitalt manifest!

  • Workshop-spor 1: Organisatorisk læring og (digital) kompetenceudvikling
  • Workshop-spor 2: Effektivisering og IT
  • Workshop-spor 3: Databaseret foreningsarbejde og analytics

Bemærk at de vigtigste pointer fra hvert spor bliver opsummeret i plenum – du går derfor ikke glip af spændende indsigter og viden.

Glæd dig til:

Oplæg ved Jan Damsgaard

Professor, CBS

Jan Damsgaard er professor ved institut for Digitalisering, der forskningsmæssigt rangeret som det 13. bedste i verden og det bedste i Europa. Han forsker i forretningsstrategier for digitalisering, disruption, platformsøkonomi, Big Data og Internet of Things. Som fast medlem af regeringens ”Disruptionråd” og med titlen ”Digital Vismand” udpeget af Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV) er Jan Damsgaard med til at sætte den digitale dagsorden i Danmark.

Oplæg ved Henrik Cornelius Nielsen

Head of Digital Transformation & IT, Red Barnet Danmark

Hvordan kommer man i mål med at transformere en organisation og gøre digitalisering til en kerneforretningsopgave? – I Red Barnet har arbejdet med digitalisering ind til nu været præget af gode kræfters sporadiske arbejde. Nu ønsker man at rykke digitalisering helt forrest på dagsordenen og gøre det til en integral del af måden man tænker og arbejder på, så man kan frigøre mere tid til kerneopgaven og gøre en endnu større forskel for børn og unge.

Hør Henrik Cornelius Nielsen, der er Head of Digital Transformation & IT, fortælle om Red Barnets digitale rejse og deres erfaringer med det igangværende projekt.

Oplæg ved Stian Slotterøy Johnsen

Generalsekretær, Frivillighet Norge

Frivillighet Norge består af mere end 300 medlemsorganisationer, der tilsammen repræsenterer over en million individmedlemmer og over 60.000 organisationer og lokalforeninger i Norge. Som talerør og interesseorganisation for de frivillige organisationer arbejder Frivillighet Norge med at sikre vækst og udvikling i frivilligheden. Derfor gennemfører man løbende analyser af behov og rammevilkår, for at styrke foreningerne i deres arbejde. Hør Stian Slotterøy Johnson præsentere deres kortlægning af behov, muligheder og løsninger for digitalisering af frivilligheden.

Cases under workshop:

Workshop-spor 1: Organisatorisk læring og (digital) kompetenceudvikling

Charlotte Bach Thomassen

Landsformand, DGI

Charlotte Bach Thomassen er formand for DGI, der som organisation er godt i gang med den digitale omstilling. Charlotte vil fra et politisk/bestyrelses perspektiv fortælle om de overvejelser, man i DGI har gjort sig omkring den digitale transformation – og rollen det spiller i at fremtidssikre en af landets største frivilligbaserede foreninger.

Workshop-spor 2: Effektivisering og IT

Malin Marker Persson

Digitaliserings- og udviklingschef, HK

Medlemmer stiller i dag højere krav til individuel service, tilgængelighed og selvbetjening via digitale værktøjer. Hør HK Danmarks digitaliserings- og udviklingschef Malin Marker Persson fortælle, hvordan HK igennem investering i en ambitiøs tre årig digitaliseringsstrategi har sat fokus på digital transformation, hvor bl.a. nye teknologier som software robotics (RPA), chatbots og Machine Learning stiller krav til nye kompetencer, og samtidig kan være med til at skabe øget medlemstilfredshed, effektivitet og optimering af opgaveløsningen.

Workshop-spor 3: Databaseret foreningsarbejde og analytics

Medlemmerne er afgørende for innovation og legitimering af foreningen. Data og analytics kan være værdifulde redskaber i arbejdet med hvervning såvel som positionering og målretning af budskaber. Men hvordan arbejdes der med data og analytics i dag? – Og hvordan kan man udvide brugen så det understøtter den bæredygtige foreningsudvikling?

Case vil blive annonceret snarest!

Konferencier: Chris Holst Preuss

Formand, DUF og Erhvervspolitisk konsulent, Landbrug & Fødevarer

Chris Holst Preuss vil være konferencier og føre os med sikker hånd igennem dagens program. Chris er formand for Dansk Ungdoms Fællesråd og tidligere landsformand for Venstres Ungdom. Derudover har han egne erfaringer med digitale transformationer og en finger på pulsen i det nordiske foreningsliv.

Dit udbytte fra konferencen:

  • Praktiske indsigter i digitale transformationer og hvordan man som organisation bedst høster de digitale gevinster
  • Netværk og videndeling med foreningsprofessionelle fra førende nordiske medlemsorganisationer
  • Inspiration og forsmag på den digitale udvikling – på baggrund af workshoppen opstilles et digitalt manifest for Foreningsdanmark anno 2025

Har du eller en kollega desuden besvaret spørgeskemaet til årets foreningsundersøgelse, så kan I deltage for kun 1.495 kr. mens normalpris er 2.995 kr.

Sæt kryds i kalenderen eller tilmeld dig allerede nu. Det bliver en spændende dag i godt selskab med andre professionelle fra det danske foreningsliv.

Vi glæder os til at se dig.

Her er hvad et par af deltagerne tog med sig fra sidste års konference:

”En spændende dag med stof til eftertanke. Jeg gik fra konferencen med flere nye brugbare perspektiver på den øgede digitalisering i foreningsregi, men også med en reminder om, at digitaliseringen skal tage afsæt i foreningen og dennes udvikling – ikke nødvendigvis omvendt.”

David Askholm, Digital udviklingschef, Astma og Allergi Danmark

”Det er skønt når man pludselig finder sig i den situation, at et oplæg eller en workshop lige præcis handler om den problemstilling, som man selv kæmper med. Selvom man ikke anede det, da tilmelding blev sendt af sted måneder før.”

Chris Lykkegaard, Digital kommunikationskonsulent, Alkohol og Samfund

2019-06-27T13:40:19+00:00