Jesper Jensen Nørregaard 2018-09-11T09:00:13+00:00

Jesper Jensen Nørregaard

Billede af Jesper Nørregaard Henriksen

Kontakt Jesper
E-mail: jh@groupcare.com
Tlf: +45 46 98 40 00

Uddannelse:
Cand.merc.dat

Produktchef

Jesper Jensen Nørregaard er produktchef hos Groupcare. Jesper arbejder med strategien ift. fremtidige produkter og videreudvikling af nuværende. Det indebærer den tekniske og praktiske specificering af, hvad produkterne skal kunne for at møde de krav, der løbende samles op – både fra kunder, markedet og egne visioner.

For Jesper er dialogen om den rigtige løsning utrolig vigtig. Det er vigtigt at facilitere en proces, hvor alle relevante parter får givet deres bidrag, så den rigtige beslutning om et produkt kan træffes. Her er Jesper bindeleddet mellem kodeudvikler og kunde – han taler begge ”sprog”. Derfor fungerer Jesper også som senior konsulent med tæt kontakt til en lang række kunder:

Opsamling af kundernes oplevelser sikrer, at vi udvikler produkter, som over en bred kam, kan imødekomme kundernes behov. Ift. udviklingen af et sådant produkt fokuserer jeg meget på åben dialog med udviklerne, så vi opnår en fælles beslutning om, hvordan dette gøres bedst muligt.