Hvervning og fastholdelse 2019-10-29T14:00:05+00:00

Hvervning og fastholdelse

I snart 20 år har vi arbejdet med foreninger og medlemsorganisationers hverdag. Det har givet os en unik viden om samspillet mellem forening, medlem og it samt alt der imellem.

Den viden bruger vi til at rådgive og hjælpe medlemsorganisationer i forskellige projekter, også selv om de ikke omhandler implementering af it. Blandt andet rådgiver vi inden for strategi, analyse og fastholdelse/hvervning af medlemmer.

Det gør vi, fordi vi kender medlemsorganisationer og politisk ledede organisationers specifikke behov og problemstillinger bedre end nogen andre, og for os er et stærkt foreningsdanmark fundamentet i et engageret samfund – så vi hjælper altid hvor vi kan.

Vi faciliterer og rådgiver om:

  • Strategi

Vi hjælper foreninger der står i en forandringstid med at udvikle og gennemføre den rigtige strategi. Det kan være ønsket om at styrke positionen i markedet og profilere sig skarpere på bestemte foreningsområder, det kan være foranlediget af erhvervelsen af nye it-systemer, eller det kan skyldes et klassisk ønske om at forny og rykke foreningen. Rådgivningen tager udgangspunkt i vores egenudviklede og gennemprøvede strategiafklaringsmodel, som giver organisationen et 360° eftersyn og fremhæver brændende platforme samt særlige indsatsområder.

  • Fastholdelse og hvervning

Vi rådgiver foreninger om at udnytte potentialet af sammenhængende it og forskellige platforme til at optimere og udvikle bedre service design, kommunikation og kampagner til nuværende og potentielle medlemmer. Flere medlemsorganisationer oplever et frafald på op til 30 procent af nye medlemmer to år efter indmeldelse. Derfor er vores tilgang til hvervning at sikre fastholdelsen først, da et tilfreds og vedblivende medlem er den bedste ambassadør og den bedste ”hverver” i jeres organisation.

Læs mere om den digitale medlemstilgang her.

  • Medlemsanalyse

Vi hjælper jer med at forstå jeres medlemmer gennem medlemsundersøgelse og analyse. Vi rådgiver jer om udarbejdelsen af medlemsundersøgelsen og opsætningen af spørgeskemaet, så I får det rigtige fokus og de helt rigtige informationer. Efterfølgende udarbejder vi i samarbejde med vores samarbejdspartner fra analysevirksomheden 1:0 en udførlig analyse, der udpeger indsatsområder og viser sammenhænge i jeres forskellige touch points med medlemmet.

Fremgangsmåde og metode

Vores rådgivning tager udgangspunkt i jeres unikke situation, da ikke to foreninger er ens. Derfor indledes alle forløb med en kortlægning og analyse af jeres særlige behov og situation. Det gør vi, for at sikre en bæredygtig løsning, som efterfølgende kan forankres bredt i organisationen.

Rådgivningsforløbet vil ofte være centreret omkring en række workshops, hvor vores gennemprøvede metoder anvendes på jeres situation.

Hvis I står med en foreningsfaglig problemstilling, og vi ikke kan hjælpe jer, så bruger vi også gerne vores store netværk og viden om foreningsdanmark til at sætte jer sammen med lige netop den kompetence, som I står og mangler.

Vi er på dit hold

Lisbeth Bekker

Lisbeth Bekker er direktør i Groupcare og tidligere it- og kommunikationschef i Dansk Magisterforening. Lisbeth har gennem sit arbejdsliv bevæget sig i alle dele af medlemsorganisationer, og har således over 20 års erfaring med politisk ledede organisationer. I dag er hun som direktør optaget af, at gøre medlemsorganisationer til en bedre forretning. Dette har Lisbeth underbygget med en MBA, hvor masteropgaven resulterede i en model for, hvordan strategisk ledelse kan eksekveres i en politisk ledet organisation.

Emil Hovøre Andersen

Emil Hovøre Andersen er seniorrådgiver i Groupcare og uddannet i dansk og organisationskommunikation ved KU. Emil har beskæftiget sig med en vifte af medlemsorganisationer og forskellige udviklingsprojekter bl.a. i Ungdommens Røde Kors og Billedkunstnernes Forbund.

Ring til tlf. +45 51 84 26 54 eller skriv til eha@groupcare.com for at høre mere om vores rådgivning – og så finder vi en løsning sammen.