Nätverksportalen Groupcare Community 2018-08-10T11:29:02+00:00

Nätverksportal för föreningar

Nätverksportalen Groupcare Community är en social plattform för grupper som önskar en reklamfri och trygg miljö där kunskapsutbyte, dialog och nätverkande äger rum. Portalen är utvecklad med utgångspunkt i föreningens behov för interaktion och samarbete mellan administration, volontärer och medlemmar.

Det gör portalen till den optimala lösningen för föreningar med flera intressenter och nätverk och som dessutom vill ha en säker miljö där all data ägs och kontrolleras av föreningen själv.

Nätverksportalen Groupcare Community är en social plattform för grupper som önskar en reklamfri och trygg miljö där kunskapsutbyte, dialog och nätverkande äger rum. Portalen är utvecklad med utgångspunkt i föreningens behov för interaktion och samarbete mellan administration, volontärer och medlemmar.

Ett digitalt grupprum för medlemmarna

Som föreningens grupprum är Community skräddarsytt för arbetet med att stödja medlemmar och volontärer i alla tänkbara sammanhang.

Samarbetet

Stärk samarbetet med volontärer och förenkla kommunikationen

Gemensamma interessen

För samman dem med gemensamma intressen för utbyte av kunskap och erfarenheter

Forum

Skapa ett forum för diskussion, dialog och utbyte av kunskap

Samlingspunkt

Ordna en samlingspunkt för föreningens aktiviteter och arbetsgrupper

Överblick

Få en överblick över olika samarbeten och projekt

Tillgängligheten

Öka tillgängligheten genom tillgång för web, mobil och tablet

Håndtryk

Stärk samarbetet med volontärer och förenkla kommunikationen.

Interessefællesskab

För samman dem med gemensamma intressen för utbyte av kunskap och erfarenheter.

Forum

Skapa ett forum för diskussion, dialog och utbyte av kunskap.

Samlingspunkt

Ordna en samlingspunkt för föreningens aktiviteter och arbetsgrupper.

Dan overblik

Få en överblick över olika samarbeten och projekt.

Mobil

Öka tillgängligheten genom tillgång för web, mobil och tablet.

Det här säger våra kunder

"Senterpartiets lokala förtroendevalda har med Membersite god inblick i egna medlemslistor och kan skicka SMS till både ledningen och medlemmarna. Via Community får dessutom såväl medlemmar, förtroendevalda samt folkvalda goda samarbetsmöjligheter genom bl.a. diskussionsforum, fildelning och evenemang. Vår ambition är att detta blir den digitala arbetsytan för hela organisationen. Groupcare är en mycket lyhörd leverantör som lyssnar på kunderna och utvecklar det vi har behov för. Då de övriga kunderna också liknar oss är detta en perfekt match!"
– Anders Eidsvaag Graven, Ekonomi- och IT-ansvarig i norska Senterpartiet
Henrik Andersen, digitalchef, Venstre


”En av fördelarna med Groupcares sammanhängande medlemslösning är att man som kund – i samspel med andra kunder – är med i utvecklingen och kan komma med idéer. Man kan kalla angreppssättet kollektivistiskt. Som liberal i Venstre är det inte så ofta jag använder just ordet kollektivistisk i en positiv kontext men detta är ett av de få tillfällen då det passar."

- Henrik Andersen, Digitalchef i det danska partiet Venstre

Pernille Kristensen, medlemsadministrator, SF

”Implementeringen har gått så smärtfritt som bara möjligt. Då det uppstod problem – vilket alltid är fallet i projekt som dessa – var Groupcare mycket snabba med att rätta till dem. Jag är djupt imponerad av hur de konverterat data från vårt gamla system.

”På det hela taget har de varit mycket bra på att förstå våra behov." 

- Pernille Kristensen, medlemsadministratör i det danska partiet SF

Vill du veta mer om Groupcare Community?

Kontakta oss här!

Användningsområden

Dela filer

Dela filer

Dela filer i med andra inom organisationen, snabbt och säkert.

Kalender

Kalender

Få koll på dina och andras möten med hjälp av kalendern.

Omröstningar

Omröstningar

Håll omröstningar om allt från vilket fikabröd som ska köpas in till datumet för nästa nätverksmöte.

Kommunikation

Kommunikation

Håll koll på och samla nätverkets kommuniktion på ett ställe.

Forum

Forum

För viktiga diskussioner och debatter med gruppens medlemmar.

Kontakter

Kontakter

Håll ordning på externa kontakter och samarbetspartners.

Ett optimalt redskap för styrelsearbete

Groupcare Community är det perfekta redskapet för styrelser eller andra stängda arbetsgrupper som vill ha säkerhet i deras arbete på nätet. Genom platformen kan man bestämma vem som har tillgång till vilka grupprum och på så vis kan de ansvariga i adminstrationen exempelvis bjudas in till särskilda grupprum för att stötta styrelsen i dess arbete.

I Community har användarnas säkerhet hög prioritet. Därför kontrolleras och ägs all data av kunden så att man kan vara säker på att ingen data hamnar hos tredje part.

Så ser det ut

Min sida

Visning av ”Min sida”. Här visas samtliga aktiviteter från de olika grupper man är medlem i.

Meddelanden

Visning av mappstrukturen i ”Meddelanden”. Här sparas samtliga meddelanden på ett överskådligt vis.