Netværksportalen Groupcare Community 2018-08-10T14:50:29+00:00

Nettverksportal for organisasjoner

Nettverksportalen Gropucare Community fungerer som et sosialt medium for grupper som ønsker et reklamefritt og trygt miljø for kunnskapsutveksling, dialog og nettverk. Portalen er utviklet med utgangspunkt i orgnisasjoners behov for interaksjon, og samarbeid mellom sekretariat, frivillige og medlemmer.

Dette gjør portalen ideell for organisasjoner med mange interessegrupper og nettverk, og som ønsker en løsning innenfor et fortrolig miljø, der dataene eies og kontrolleres av organisasjonen selv.

Nettverksportalen Gropucare Community fungerer som et sosialt medium for grupper som ønsker et reklamefritt og trygt miljø for kunnskapsutveksling, dialog og nettverk. Portalen er utviklet med utgangspunkt i orgnisasjoners behov for interaksjon, og samarbeid mellom sekretariat, frivillige og medlemmer.

Organisasjonens medlemsrettede grupperom

Community er skreddersydd for å understøtte arbeid med medlemmer og frivillige i alle tenkelige sammenhenger. Community blir dermed organisasjonen helt egne og fortrolige grupperom

Samarbejde

Styrk samarbeidet med de frivillge og gjør kommunikasjonen enklere.

Interessefællesskaber

Bring ulike interessegrupper sammen, slik at de kan utveksle erfaringer og kunnskap.

Forum og rum

Skap forum og rom for diskusjon, dialog og kunnskapsutveksling.

Gjør Community til et samlingspunkt for organisasjonens aktiviteter og arbeidsgrupper.

Overblik

Bruk Community tik å skape oversikt over prosjekter og samarbeid.

Tilgængelighed

Skap økt tilgjengelighet med tilgang via nett, mobil og nettbrett.

Håndtryk

Styrk samarbeidet med de frivillge og gjør kommunikasjonen enklere.

Interessefællesskab

Bring ulike interessegrupper sammen, slik at de kan utveksle erfaringer og kunnskap.

Forum

Skap forum og rom for diskusjon, dialog og kunnskapsutveksling.

Samlingspunkt

Gjør Community til et samlingspunkt for organisasjonens aktiviteter og arbeidsgrupper.

Dan overblik

Bruk Community tik å skape oversikt over prosjekter og samarbeid.

Mobil

Skap økt tilgjengelighet med tilgang via nett, mobil og nettbrett.

Dette sier våre kunder om oss


"Senterpartiets lokale tillitsvalgte har med Membersite god innsikt i egne medlemslister og kan sende SMS til styret og medlemmer. Via Community får i tillegg både medlemmer, tillitsvalgte og folkevalgte gode samhandlingsmuligheter via bl.a. e-post, diskusjonsforum, fildeling og arrangementer. Vår ambisjon er at dette blir den digitale arbeidsflaten for hele organisasjonen. Groupcare er en svært lydhør leverandør som hører på kundene og utvikler det vi har behov for. Når de andre kundene i tillegg er lik oss, blir dette en perfekt match!"

– Anders Eidsvaag Graven, Økonomi-/IT-ansvarlig i Senterpartiet

Henrik Andersen, digitalchef, Venstre


“En av fordelene ved Groupcare sin sammenhengende medlemsløsning er at man som kunde, i samspill med andre kunder, er med i utviklingen av systemer og kan komme med innspill og ideer. Man kan gjerne kalle det for en kollektivistisk løsning. Som venstremann er det ikke så ofte jeg benytter ordet kollektivistisk i en positiv kontekst, men det er altså tilfellet her“.

– Henrik Andersen, digitalsjef i partiet Venstre i Danmark

Er du interessert i å høre mere om Groupcare Community?

VI TAR GJERNE EN PRAT MED DEG – KONTAKT OSS HER

Bruksområder

Fildeling

Fildeling

Del filer på tvers av organisasjonen og ulike nettverk på en sikker og rask måte.

Kalender

Kalender

Hold styr på egne og andres avtaler gjennom kalenderfunksjonen.

Afstemninger

Avstemminger

Lag avstemminger om alt fra menyen på julebordet ril datoen for neste nettverksmøte.

Kommunikation

Kommunikasjon

Hold styr på og samle nettverkets kommunikasjon på ett sted.

Forum

Forum

Ta viktige diskusjoner og debatter med medlemmene av en gruppe.

Kontakter

Kontakter

Hold styr på eksterne kontakter og samarbeidspartnere.

Ideelt til styrearbeid

Groupcare Community er det ideelle verktøyet for å assistere styret eller andre lukkede arbeidsgrupper som har behov for fortrolighet i sine nettbaserte arbeidsrom. Community lar gruppemedlemmer styre tillatelser i de forskjellige rommene, slik at for eksempel ansvarlige i sekretariatet kan inviteres inn i et rom for å bistå styret med å oppnå bedre arbeidsflyt.

I Community er brukernes sikkerhet høyt prioritert. Derfor kontrolleres og eies alle data av kunden, slik at man er sikret mot at data videreformidles til en tredjepart.

Slik ser Community ut

Min side

Visning av “Min side”. Her blir samtlige aktiviteter vist fra de forskjellige grupper man er medlem av.

Beskeder

Visning av mappestruktur i “Beskjeder”. Her samles alle beskjeder på en oversiktlig måte.