Groupcare Akademi – Dette vil vi tilby Nordens foreninger i 2019

24. Januar, 2019

I det nye året ønsker vi å fasilitere kunnskapsdeling blant foreninger i Norden på en plattform – kalt Groupcare Akademi.

Bilde fra foreningskonferansen i København, høsten 2018

Etter 20 års erfaring med foreninger, har vi etter hvert opparbeidet oss kunnskap på to felt, det første er IT og hvordan dette kan benyttes for å optimalisere foreningsarbeidet. Det andre er kunnskap om foreninger, verving og fastholdelse av medlemmer, strategi og organisasjonsutvikling.

Groupcare Akademi innbefatter:

  • Faglige arrangementer (gratis og betalte)
  • Faglige artikler
  • Foreningsundersøkelser
  • Bruker-workshops
  • Opplæring i våre systemer
  • Nyhetsbrev

Med dette initiativet ønsker vi å hjelpe til med å styrke forretningsgrunnlaget i nordiske foreninger. Målet er å danne et forum for faglighet og kunnskapsdeling. At Norges Bygdeungdomslag har noe å lære av – og til Dansk Industri – er vi sikre på.

I Groupcare har mange av oss lang erfaring fra foreningslivet. Vår seniorrådgiver Emil Hovøre Andersen har vært aktiv i Ungdommens Røde Kors og Rwandan Youth Organization Network (RYON). Her gjorde han seg mange verdifulle erfaringer som han nå med stor glede og engasjement deler med andre foreninger. Karoline Poulsen er foreningskonsulent hos oss, som tidligere landskasserer i SFU og prosjektkoordinator LGBT Danmark har hun støtt på mange utfordringer, og lærer villig bort det hun har lært i sin karriere.

Vi har stor tro på at deling av gammel – og tilegning av ny – kunnskap, er essensielt for å oppnå suksess med deres forening.

Et arrangement som beskjeftiger seg med dette er vår årlige konferanse i København. I 2019 planlegger vi å avholde lignende arrangementer i Sverige og Norge, med eksterne og interne foredragsholdere, og erfaringsdeling mellom deltakere, som de viktigste ingrediensene.

Groupcare Akademi er et ledd i å oppfylle vår visjon om å være foreningenes hus. Et hus hvor service, it og kunnskap går hånd i hånd, med fokus på fellesskapet i forenings-Norden. Hvis du vil høre mer fra oss, følg gjerne vårt nyhetsbrev. Her får du relevante artikler og innhold, samt nyeste nytt om våre arrangmenter og tilbud gjennom Groupcares Akademi. Er det noe du gjerne vil høre mer om, så send en mail Erlend.

2019-01-24T12:01:51+00:00