Groupcare setter fokus på digitale transformasjoner!

Hva er det med digital transformasjon som er så vanskelig? Hva kjennetegner en vellykket digital overgang? For å gi dere svar, setter vi i Groupcare fokus på nettopp dette i 2019. Ved først å avklare behov gjennom den årlige foreningsundersøkelsen, som vi så  legger til grunn for den store foreningskonferansen, vil vi akselerere den digitale fremgangen i foreningsnorden.

 Vi har tidligere skrevet artikler som «den digitale utviklingen halter», og ferske rapporter viser at flere NGOs sliter med å henge med i svingene. En digital transformasjon er ingen enkel sak å implementere og organisere. Det krever i mange tilfeller restrukturering og omorganisering, men er gresset grønnere på den andre siden?

Det korte svaret er ja. En vellykket digital transformasjon kjennetegnes ved at både ansatte og medlemmer foretrekker de nye prosessene over de gamle. Altså er en digital transformasjon i seg selv positiv. Å kun digitalisere manuelle oppgaver er i seg selv ikke tilstrekkelig. Man må tenke nytt og løse oppgaver på innovative måter – fra person og prosess til teknologi og ledelse. En organisasjon har vanligvis flere mål med en digital overgang, men at brukeropplevelsen – eller medlemsopplevelsen – forbedres, er gitt.

Å gå en stadig mer digital tid i møte later til å være en stor utfordring for organisasjoner på tvers av virkeområder. Frivillighet Norge gjennomførte en undersøkelse på det norske markedet for frivillige organisasjoner i 2018, den viser at 58% av de spurte tror den teknologiske utviklingen vil utfordre deres organisasjon i særlig stor eller i stor grad, de neste årene.

Få et forsprang med IT

Accenture peker på at et sterkt brukerfokus er fundamentalt for å lykkes med å utvikle digitale løsninger som kan løse ekte problemer. Og at digitale kompetanser må implementeres på tvers av organisasjonen. Det høres ut som en lang, tung og intrikat prosess, og i mange tilfeller er det tid og resurskrevende.En rapport fra Accenture om NGOs i Skandinavia slår fast at sektoren ikke lykkes med å frigjøre det fulle potensialet i det digitale og at de sliter med å implementere det digitale i strategien så vel som i kulturen. De slår fast at de som klarer å «catch up» vil få et forsprang i et landskap preget av stadig flere aktører.

Bildet er lånt fra Freedom and safety

VI i Groupcare ønsker å bidra til at foreninger får et digitalt forsprang, og derfor setter vi i år fokus på digitale transformasjoner.

Det er fordi vi vet at det er nettopp her foreninger har mest å hente. Digitale løsninger kan frigjøre tid og ressurser, slik at foreningen kan bruke tiden sin på det viktigste – medlemmene.

Vår årlige foreningskonferanse avholdes for tiende gang i 2019. I forkant gjennomfører vi som vanlig den store foreningsundersøkelsen, for å undersøke status quo i foreningsnorden – vi håper at den digitale utviklingen ikke halter!

De som deltar på undersøkelsen, som kommer i April, får 50% på jubileumskonferansen! Følg med på nyhetsbrev fremover, der kommer foredragsholdere, foreningsundersøkelse og etter hvert invitasjoner til tidenes foreningskonferanse!

Delta på

*58% av de spurte i en undersøkelse på frivillige organisasjoner i Norge, gjennomført av Frvillighet Norge

 

2019-04-02T10:46:27+00:00