Ett stykk vanlig digital transformasjon, takk!

Torsdag 23. mai hadde vi det store privilegiet å ha besøk av Benedicte Fleron fra Institut for Mennesker og Teknologi ved RUC, på vårt frokostseminar om digitale transformasjoner. En ting er sikkert, det finnes ikke ett riktig svar på hvordan man med suksess gjennomgår en digital transformasjon. Derfor er det heller ikke mulig å kjøpe digital transformasjon som hyllevare – det en prosess som må tilpasses. Og det handler om noe mer enn ny teknologi!

En organisatorisk forandring

Benedicte forteller at fra hennes ståsted er en digital transformasjon en organisatorisk forandring. Det handler om å benytte seg av tilgjengelig teknologi til å handle annerledes enn man har gjort hittil. Arbeidspraksisen endrer seg og det stiller nye krav til medarbeidernes kompetanser hvilket krever nye roller, var en av Benedictes poenger. Og derfor er det viktig at medarbeiderene i organisasjonen er klar og motiverte til forandring i alle ledd av organisasjonen.

Er det noen do´s and don´t´s?

Ja. I følge Benedicte er det viktig at man fra ledelseshold eksplisitt utviser respekt for medarbeidernes reaksjoner på en kommende forandring. Det er et viktig poeng, for hvis man påtvinger kollegaer nye arbeidsoppgaver og reorganiserer mot deres vilje, går det dårlig. Et ønske om, eller i det minste forståelse for endringene, er viktig for suksess.

Samtidig skal man passe på å allokerer tid og ressurser til både de små og store forandringer samt vurderer mengden av de samlede tiltak i organisasjonen. At man ikke tar teknologisk implementering og bruk for gitt, og at man skaper en samlet fortelling om hvor og hvordan organisasjonen forandrer seg, altså at dette skapes i samspill med medarbeiderne.

Deltagerne fikk på seminaret en utfordring fra Benedicte, om ikke de kunne fortelle om sine do´s and don´t´s, her er et utvalg:

DO:

  • Ta utgangspunkt i behov og strategiske mål – ikke i tilbudet av digitale teknologier
  • Vær ærlig om omfang, konsekvenser og varighet

DON´T:

  • Pass på buzzord uten praktisk innhold
  • Avbrytelser eller opphør av arbeidsrutiner
  • Organisatoriske siloer
  • For lange beslutningsprosesser og manglende risikovillighet

Alt i alt var det et spennende arrangement, hvor vi alle ble litt klokere på digitale transformasjoner. Derfor gleder vi oss etter denne dagen ekstra mye til den 9. Oktober, hvor digitale transformasjoner skal tas opp i et større fora. Les mer om foreningskonferansen i København her, og husk at om du bruker åtte minutter på å ta foreningsundersøkelsen, får du 50% på konferansen og rapporten tilsendt gratis.

 

2019-05-29T12:24:51+00:00