Gratis morgenmøde: Digitale transformationer og fremtidssikring af foreninger

Den sammenhængende medlemsmodel
Tilmeld dig her

Samfundet står i en forandringsfase, der i høj grad er drevet af den digitale udvikling. Men fokus har hidtil i høj grad været på, hvordan den enkelte borgers hverdag forandres – og dermed ladt effekterne på organisationerne stå i skyggen. På dette gratis morgenmøde lægger vi op til vores store foreningskonference i efteråret ved at kigge nærmere på digitale transformationer og fremtidssikring af foreninger.  

Det kan godt være, at der tales meget om kunstig intelligens og machine learning. Men det er ikke dét som vil forandre foreningerne i den nærmeste fremtid – i hvert fald ikke rent organisatorisk. I stedet vil andre samfundsmæssige forandringer spille en større rolle for sekretariaterne, som fx forbrugervaner og civilsamfundets formål i en stadig mere digital tid.

Foreninger er desuden ikke som kommercielle organisationer. Den demokratiske styring, der giver legitimitet, risikerer at gøre foreningen mindre parat ift. forandringer i omverdenen. Derfor vil forsøge at afdække, hvad der skal til for at foreningslivet er forbliver lige så relevant i fremtiden som det er i dag.

Oplægsholder: Benedicte Fleron

Foto af Benedicte Fleron

Benedicte er assistant professor på Institut for Mennesker og Teknologi ved RUC. Her forsker hun på digitale transformationer og brugerdreven IT innovation. På dette morgenmøde vil hun sætte fokus på den menneskelige del af den vellykkede digitale transformation – noget som mange organisationer kæmper med.

“En digital transformation er i min optik en organisatorisk forandring […] Når vi implementerer ny teknologi så forandrer arbejdspraksis sig – måden hvorpå arbejdet udføres. Dette kan være en lille forandring, men det er ofte en meget større forandring end først antaget.”  – Benedicte Fleron, Institut for Mennesker og Teknologi ved RUC.

Så kom forbi til en kop kaffe, faglige indlæg og – ikke mindst – hyggelig snak med andre foreningsprofessionelle deltagere.

Bemærk at antallet deltagere er begrænset, og pladser optages ud fra først til mølle princippet. 

2019-05-24T09:26:02+00:00