Det ambitiøse frivillige bestyrelsesarbejde

Den sammenhængende medlemsmodel
TILMELD DIG HER

Hvis du sidder i bestyrelsen i en forening eller anden medlemsejet organisation og har lyst til at udvikle dit bidrag, din rolle eller dit udbytte af arbejdet, så deltag i Groupcares kursus i bestyrelsesarbejde for det ambitiøse frivillige bestyrelsesmedlem.

Kurset er bygget op om fire temaer:

  • Rammen om bestyrelsesarbejdet
  • Arbejdet i bestyrelse
  • Bestyrelsesledelse
  • Bestyrelsen i omverden

På kurset strejfer vi både de almene forhold, ligesom vi dyrker de særlige forhold der gør sig gældende, når bestyrelsen er sat i verden for at lede en forening og varetage dennes formål.

Kurset kombinerer undervisning, drøftelser, erfaringsudveksling og netværk. Kurset er for dig, der gerne vil udvikle sit bestyrelsesarbejde og have teorien på plads. Der udsendes materiale til forberedelse inden kurset.

Afholdes lørdag den 23. november kl. 9.30 til 15.30 i Odense i samarbejde med forenings- og bestyrelsesudvikler, Ulrikka Brændgaard. Du kan læse mere om underviseren på www.foran.info

2019-08-16T10:42:04+00:00