Den digitale medlemstilgang 2019-02-22T15:52:29+00:00

Den digitale medlemstilgang

Den digitale medlemstilgang kommer 360 grader omkring foreningens hverve- og fastholdelsesproces i både et analogt og digitalt perspektiv. Tilgangen er udviklet på baggrund af næsten 20 års erfaring med professionelle medlemsorganisationer og IT.

Med dette skræddersyede workshopforløb centreret om modellens syv handlingsorienterede faser hjælper vi foreningen med at nytænke arbejdsgange og igangsætte udviklingsorienterede initiativer.

For at sikre forankring og udgangspunkt for forandring i organisationen anbefaler vi at daglig- og politisk ledelse samt repræsentanter inden for udvikling, medlemsaktiviter, kommunikation og it er repræsenteret ved de to workshops.

Forløbet består af to tre-timers workshop afholdt over to dage med efterfølgende skriftlig opfølgning. Dermed sikres I som organisation en grundig indføring i tilgangen samt gennemgang af jeres nuværende digitale såvel som analoge medlemsprocesser i et udviklingsperspektiv.

Jeres udbytte:

  • 360 eftersyn af hverve- og fastholdelsesaktiviteter
  • Afprøvet digital udviklingsmodel til efterlevelse
  • Gennemgang af eksisterende arbejdsgange

Med udgangspunkt i workshopforløbet udarbejder vi efterfølgende en individuel rapport og assisterer med implementering af modellen i organisationen.

Ønsker du at høre mere?

Så kontakt netværk- og kommunikationsrådgiver, Emil Hovøre Andersen, på tlf. +45 51 84 26 54 eller eha@groupcare.com.

Efter samtale tilpasses et forløb efter jeres behov og ønsker.