Arbejd strategisk med data

Den sammenhængende medlemsmodel
Tilmeld dig her

Data er guld.

Som bruger af Groupcares løsning kan du samle værdifuldt data op om dine medlemmer. Men hvordan anvender man data succesfuldt, så det løfter organisationen til et nyt niveau?

Data ligger i dag til grund for beslutninger i alle succesfulde virksomheder og organisationer. Men det kan være svært at komme i gang. Hvad indebærer strategisk arbejde med data, og hvor bør man starte?

Det hele handler i bund og grund om, at være nøjagtig med hvilke data man er interesseret i – og få lavet dette rette processer for at samle dem op. Men for at kunne omsættes til handling i praksis skal data også samkøres og præsenteres på en ordentlig måde.

Kurset er opdelt i en teknisk dimension og en brugerdimension, hvor vi blandt andet kommer omkring:

  • Brug af kampagner
  • Konkret indsamling af data
  • Power BI og datavisualisering
  • Brug af arbejdslister

Det får du ud af dagen:

  • Konkrete værktøjer til at samle relevante data op
  • En bedre forståelse for værdien af data
  • Tips til hvordan du præsenterer data over for fx ledelse og bestyrelse
  • Konkrete arbejdsgange i Groupcares systemer som giver din forening et bedre datagrundlag

Deltagerantallet er begrænset – og pladser optages ud fra først til mølle pricippet.  

2019-05-24T12:01:28+00:00