Anna Norrman 2018-09-12T11:23:50+00:00

Anna Norrman

Lars Legaard

Kontakta Anna

Tel: +46 (0)703 39 41 49

Senior konsult och projektledare

Anna Norrman är senior konsult och projektledare på Groupcares kontor i Stockholm. Anna bistår, vägleder och rådger nya och befintliga kunder i deras dagliga arbete och arbetar mycket med organisatoriska frågor.

Anna har lång erfarenhet från arbete i interesse- och partipolitiskt styrda organisationer och har god kännedom om hur ideella organisationer fungerar. Innan Anna startade på Groupcare har hon arbetat med påverkansarbete på kommunal, regional och nationell nivå, dels i samband med politiska uppdrag men också som intressepolitisk ombudsman. Hennes breda kontaktnät inom det svenska civilsamhället gör också att hon kan fungera som ett stöd för organisationen i ett större perspektiv.

”Jag ser samspelet mellan föreningsliv och IT som en demokratisatsning. Det möjliggör för föreningen att fokusera på kärnuppdraget – som att påverka samhället eller erbjuda god medlemsservice. I slutändan handlar det om att förenkla förutsättningarna att vara demokratiskt aktiv.”