Anna Norrman 2018-09-24T10:46:57+00:00

Anna Norrman

Lars Legaard

Kontakt Anna

Tel: +46 (0)703 39 41 49

Seniorkonsulent og projektleder

Anna Norrman er seniorkonsulent og projektleder på Groupcares kontor i Stockholm. Anna bistår og rådgiver nye og eksisterende kunder i deres daglige arbejde samt diverse organisatoriske spørgsmål.

Anna har stor erfaring fra sit arbejde i interesse- og partipolitiske organisationer – og har derigennem dyb indsigt i medlemsorganisationers særegne virke. De seneste 15 år har hun arbejdet med interessevaretagelse på kommunalt, regionalt og nationalt niveau, dels i forbindelse med politiske hverv og som ansat i Riksförbundet Attention. Annas store erfaring med organisationsudvikling og det svenske civilsamfund gør, at hun også kan fungere som en støtte for kunderne i et større perspektiv.

”Jag ser samspelet mellan föreningsliv och IT som en demokratisatsning. Det möjliggör för föreningen att fokusera på kärnuppdraget – som att påverka samhället eller erbjuda god medlemsservice. I slutändan handlar det om att förenkla förutsättningarna att vara demokratiskt aktiv.”