Home 2019-12-09T11:41:13+00:00
Groupcare - Föreningarnas hus
Groupcare - Föreningarnas hus

Groupcare rådgiver, utvecklar och erbjuder it-lösningar till nordiska föreningar, organisationer och politiska partier. Vi har lång  erfarenhet av och djup kunskap om medlemsorganisationer och deras vardag. Vi hjälper våra kunder att förstå samspelet mellan medlemmar, förtroendevalda och administratörer – samt att omsätta den förståelsen i handling.

Groupcare rådgiver, utvecklar och erbjuder it-lösningar till nordiska föreningar, organisationer och politiska partier.

Medlemshantering som hänger samman

Vår mission är att skapa ett smartare föreningsliv genom att hjälpa till med föreningsarbetet på samtliga nivåer. Därför har vi utvecklat en integrerad medlemslösning bestående av; Membercare, för intelligent medlemshantering, Community, för nätverkande och kunskapsutbyte bland medlemmarna samt Membersite, för självbetjäning åt medlemmar och volontärer. Tillsammans utgör de en komplett medlemslösning som hänger ihop.

Läs om medlemssystemet Membercare
Läs om självbetjäningslösningen Membersite
Läs om nätverksportalen Community

Läs om medlemssystemet Membercare
Läs om självbetjäningslösningen Membersite
Läs om nätverksportalen Community

Alla funktioner i en integrerad lösning

Medlemsregister

Medlemsregister

Registrering och hantering av medlemmar som kan utgöras av personer, företag eller föreningar.

Sökfunktion

Sökfunktion

Avancerade sökmöjligheter gör det enkelt att hitta och administrera medlemmar med relaterade data.

Beräkning av medlemsavgift

Beräkning av medlemsavgift

Membercare kan hantera även de mest avancerade beräkningar av medlemsavgifter

Evenemang

Evenemang

Skapa och administrera alla typer av evenemang, kurser och konferenser i Membercare – och låt medlemmarna själva anmäla sig och betala för dem via Membersite.

Prenumerationer

Prenumerationer

Lägg upp och administrera olika sorters prenumerationer beroende på olika medlemskap. Ge medlemmarna möjlighet att själva skaffa eller avsluta prenumerationer i Membersite.

Medlemskap

Medlemskap

Enkel upprättelse och administration av de mest komplicerade medlemskapstyper. Gör det smidigt för medlemmarna att själva gå med föreningen.

Min profil

Min profil

Låt medlemmarna själva uppdatera och korrigera medlemsdata via Membersite eller administrera medlemskap och relaterad data centralt via Membercare.

Betalning

Betalning

Snabba och enkla betalningar för medlemmar och volontärer via självbetjäning i Membersite.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa din förening?

Kontakta oss här!

Det säger våra kunder

Henrik Andersen, digitalchef, Venstre


”En af fordelene ved Groupcares sammenhængende medlemsløsning er, at man som kunde - i samspil med de andre kunder - er med i udviklingen og kan spille ind med ideer. Man kan godt kalde tilgangen for kollektivistisk. Som venstremand er det ikke så ofte jeg benytter netop ordet kollektivistisk i en positiv kontekst, men det er ikke desto mindre tilfældet her”.

- Henrik Andersen, Digitalchef, Venstre

Chris Preuss formand for Venstre Ungdom

”Den nye sammenhængende løsning fra Groupcare har betydet, at vi har fået automatiseret hele vores medlemsproces, så vi ikke længere skal dobbeltindtaste."

"Før skulle medlemmet selv indtaste alle sine oplysninger gennem webshoppen, hvorefter vi i sekretariatet skulle indtaste det hele i vores gamle system. Nu kan vi i stedet bruge mere tid på det værdiskabende arbejde.”


- Chris Preuss, tidigare ordförande för Venstre Ungdom

Pernille Kristensen, medlemsadministrator, SF

”Implementeringen er foregået så smertefrit som muligt. Når der har været issues som der altid vil være i sådan et projekt, så var Groupcare super hurtige til at imødekomme dem. Jeg er fx dybt imponeret af hvordan de har konverteret data fra det gamle system”.

”I det hele taget har de været rigtig gode til at fornemme vores behov.”

- Pernille Kristensen, medlemsadministrator, SF

Föreningsnytt

Det kan du lära av studentföreningar

Studentföreningar är speciella på det sättet att de flesta medlemmar lämnar organisationen efter några år. Vad ställer det för krav på organisationen för att existera i framtiden? Vad kan andra föreningar lära av det? Vi har talat med Love Josefsson, tidigare ordförande i Handelshögskolans i Göteborg Studentkår och med många styrelseuppdrag från ungdomsorganisationer i bagaget.

Svensk Biblioteksförening väljer Groupcare

Vi är stolta över att hälsa Svensk Biblioteksförening välkommen som ny kund hos Groupcare. Föreningen arbetar för allas fria tillgång till information, kunskap och kultur genom bibliotek och har både individer och organisationer som medlemmar.

Evenemang

Groupcare - Föreningarnas hus
Groupcare - Föreningarnas hus

Vi hjälper flera av Nordens mest
kompetenta medlemsorganisationer

Dansk Industri logo
Dansk Byggeri logo
Økologisk Landsforening logo
Akademisk Arkitektforening logo
Coop logo
Danske Malermestre logo
RBU logo
RTP logo
Det Konservative Folkeparti logo
Ungdomsskoleforeningen logo
Astma-Allergi Danmark
Dansk Vandrelaug logo
Venstre logo
SF logo
Uddannelsesforbundet logo
Danske Bioanalytikere logo
Attention Riks logo
HKKF logo
Liberalerna logo
Liberal Alliance logo
Senterpartiet logo
Danske Torpare logo
Glarmesterlauget logo