Medlemssystemet Membercare 2019-09-20T12:20:11+00:00

Medlemssystem för föreningar

Membercare är ett skräddarsytt medlemsystem där medlemmen står i centrum för utvecklingen. Det innebär att en medlem är just en medlem – och inte enbart en kontakt eller kund. Oavsett om organisationens medlemmar utgörs av personer, företag eller föreningar.

Lösningen är webbaserad och bygger på egenutvecklad mjukvara. Därför är Membercare inte beroende av något ekonomi- eller CRM-system från tredje part som ofta innebär dyra licenser. På så vis är priset mycket konkurrenskraftigt utan att det kompromissas med varken kvalitet eller funktionalitet.

Membercare är ett skräddarsytt medlemsystem där medlemmen står i centrum för utvecklingen.

Standardsystem

Standardsystem

Membercare är en standardlösning där alla funktioner är samlade i ett system. Det betyder att utveckling och funktionalitet gynnar alla kunder – som därmed slipper dyr och krävande systemutveckling.

En produkt i rörelse

En produkt i rörelse

Membercare utvecklas löpande och nya funktioner blir en del av standardlösningen. Därmed säkras systemets varaktiga uppdatering av teknologin utan något behov för komplicerade och dyra uppgraderingar efter ett antal år.

Automatiserede arbetsprocesser

Automatiserede arbetsprocesser

De många funktionerna och integrationerna säkrar automatiseringen av flera manuella funktioner. Det bidrar till att underlätta den administrativa arbetsbördan och frigör därmed resurser som istället kan läggas på det värdeskapande föreningsarbetet.

Stora integreringsmöjligheter

Membercare är egenutvecklat och inte beroende av dyra tredjepartslicenser. Därför kan användaren välja just de ekonomisystem, dokumenthanteringssystem eller nyhetsbrevstjänster denne vill ha integrerade i sin medlemslösning. Membercare kan enkelt integreras till andra system – och en lång rad integrationer är redan utvecklade mot bakgrund av våra kunders önskningar och behov.

Integreringsmöjligheter

Det här säger våra kunder

"Senterpartiets lokala förtroendevalda har med Membersite god inblick i egna medlemslistor och kan skicka SMS till både ledningen och medlemmarna. Via Community får dessutom såväl medlemmar, förtroendevalda samt folkvalda goda samarbetsmöjligheter genom bl.a. diskussionsforum, fildelning och evenemang. Vår ambition är att detta blir den digitala arbetsytan för hela organisationen. Groupcare är en mycket lyhörd leverantör som lyssnar på kunderna och utvecklar det vi har behov för. Då de övriga kunderna också liknar oss är detta en perfekt match!"
– Anders Eidsvaag Graven, Ekonomi- och IT-ansvarig i norska Senterpartiet
Henrik Andersen, digitalchef, Venstre


”En av fördelarna med Groupcares sammanhängande medlemslösning är att man som kund – i samspel med andra kunder – är med i utvecklingen och kan komma med idéer. Man kan kalla angreppssättet kollektivistiskt. Som liberal i Venstre är det inte så ofta jag använder just ordet kollektivistisk i en positiv kontext men detta är ett av de få tillfällen då det passar."

- Henrik Andersen, Digitalchef i det danska partiet Venstre

Pernille Kristensen, medlemsadministrator, SF

”Implementeringen har gått så smärtfritt som bara möjligt. Då det uppstod problem – vilket alltid är fallet i projekt som dessa – var Groupcare mycket snabba med att rätta till dem. Jag är djupt imponerad av hur de konverterat data från vårt gamla system.

”På det hela taget har de varit mycket bra på att förstå våra behov." 

- Pernille Kristensen, medlemsadministratör i det danska partiet SF

Vill du veta hur vi kan hjälpa just din förening?

Kontakta oss här!

Användning

Medlemsregister

Medlemsregister

Registrering och hantering av medlemmar som kan vara personer, företag och föreningar.

Sökning

Sökning

Avancerade sökmöjligheter gör det enkelt för de anställda att hitta medlemmar.

Beräkning av medlemsavgift

Beräkning av medlemsavgift

Systemet har avancerade verktyg för beräkningen av medlemsavgifter.

Arrangemangshantering

Evenemangshantering

Skapa och administrera de mest avancerade evenemang, kurser och konferenser.

Webb-butik

Webb-butik

Innehåller funktioner för att upprätta beställningar samt för att se vilka beställningar som inte är betalda.

Prenumerationer

Prenumerationer

Administrera alla tänkbara prenumerationer och anpassa dem efter olika medlemskategorier.

E-postutskick

E-postutskick

Ger möjlighet för automatiska e-postutskick till medlemmarna.

Medlemmar med särskild behörighet

Medlemmar med särskild behörighet

Tilldelas medlemmar som har en särskild funktion i föreningen. Föreningen kan kommunicera med bestämda grupper genom att bilda utskott i olika nätverk.

Framtagning av data och rapporter

Framtagning av data och rapporter

Ger en snabb överblick över exempelvis antal anmälda deltagare till ett evenemang eller medlemstyper i ens nätverk. Kan enkelt exporteras till Excel.

Det handlar om människor

”It-projekt är 80% människor och 20% teknik –  ofta behandlas de tvärtom. Vi har fokus på organisationen och människorna bakom tekniken.” – Lisbeth Bekker, VD, Groupcare

Ett bra medlemsystem ska ha de funktioner och integrationer som ger bästa möjliga förutsättningar att vårda relationen med medlemmerna. Men teknik och funktioner är inte allt. Minst lika viktigt är organisationen och de människor som dagligen arbetar med systemet.

Detta ställer krav på leverantören att förstå de organisatoriska förhållanden, användarna av systemet och hur de två påverkar varandra. Groupcare tänker inte bara IT utan lika mycket organisation och användare. För det är i slutändan ert dagliga arbete som formar medlemmernas upplevelse av föreningen.

Vi hjälper er

Michael Rask är projektledare och har stor erfarenhet av IT och medlemsorganisationer, då han i över 20 år hjälpt bland annat Liberalerna, Dansk Industri och partiet Venstre med implentering av medlemssystem.

Michael Rask

Säker implementering

Våra konsulter och projektledare har många års erfarenhet av implemtering  av IT-projekt i medlemsorganisationer och ser till att er förening tar sig smidigt igenom processen. Vi sätter ihop ett projektteam med kompetens inom teknik, projektledning och föreningsliv, då den bästa implemteringen är den som sker när konsulterna i projektet kan kommunicera på en nivå som passar administrationens medarbetare.

Kartläggning av organisationen

Kartläggning: Vilken sorts organisation är ni? Vilka utmaningar står ni inför? Vad är utmärkande hos just er? Vilken mission, vision och vilka värden arbetar ni efter?

Kartläggning av IT och processer

Kartläggning: Vad för IT har organisationen idag? Hur understödjs vitala arbetsprocesser på bästa möjliga sätt? Hur ska den nya IT-infrastrukturen se ut?

Implementering av den senaste medlemsteknologin

Implementering: Vi installerar och implementerar en sammanhängande lösning som säkerställer att ni har den senaste medlemsteknologin, fullt integrerad i föreningens organisatoriska ”setup”.

Digital utveckling av organisationen

Utveckling: Vi fokuserar avslutningsvis på teknologidriven utveckling av organisationen. Vi hjälper er att bli bättre på att arbeta med data och förstå de digitala möjligheter och arbetsprocesser det för med sig. Vi ser detta som kärnan i alla våra projekt; att föreningen är redo att utvecklas och står starkare efter att projektet avslutats.

Den senaste teknologin till ett rimligt pris

Den senaste teknologin till ett rimligt pris
Den senaste teknologin till ett rimligt pris

Då Membercare är en standardlösning kan föreningen alltid var trygg med att den har ett uppdaterat system. Detta eftersom Membercare uppdateras årligen mot bakgrund av användarnas gemensamma utveckling. Det här innebär att så fort en ny funktion utvecklas för systemet så blir den en del av standardlösningen och kommer således alla kunder till gagn – utan någon extra kostnad.

Dessutom kan man vara säker på att man har den senaste teknologin, vilket ofta inte är fallet när man använder sig av för kunden unikt byggda system. Dessa tenderar att efter bara några år kräva dyra och tidsomfattande uppdateringar för att hålla takt med utvecklingen.

Våra nöjda kunder