KONFERENS: Gemenskapen och den decentraliserade medlemsorganisationen

Når forening møder forretning
Anmäl dig här

Föreningskonferensen 2017 sätter fokus på samarbete och decentraliserade medlemsorganisationer. Kom och bli inspirerad av föredrag, debatter och intressanta case som ger dig nya perspektiv på föreningsarbete och föreningsutveckling. 

Genom åren har en ökad professionalisering ägt rum i många medlemsorganisationer. Strävan efter mer professionell kommunikation, ärendehantering, påverkansarbete osv. har i flera fall inneburit en ökad centralisering. Huvudkontoren har blivit större och finare samtidigt som organisationen har effektiviserats.

Men vad har det haft för betydelse för de mer lokala delarna av organisationen?

Hur säkerställer man t.ex. bästa möjliga förutsättningar för att aktiva medlemmar ska kunna vara just aktiva – utan att detta hämmas utav tidigare nämnd professionalisering? Och vilken betydelse har lokal närvaro i form av kontor, valkretsar, regioner osv. för att uppnå en stark organisation? Hur kan man ta till vara på medlemmarnas kompetenser så att det stärker föreningen – och inte motverkar den? Eller gör man som förening faktiskt bäst i att centralisera föreningsarbetet?

Dessa är några av de många frågeställningar som kommer behandlas på konferensen den 4 oktober i Köpenhamn. Kom och inspireras inte bara av skarpa föredragshållare, utan i lika hög grad av de ca 100 deltagarna som liksom dig arbetar i en förening, exempelvis som kanslichef, ordförande/vice ordförande, projektledare, eller inom områden som it, kommunikation, frivilligt arbete, organisering och så vidare. Vänligen notera att konferensen hålls på danska.

Vi vågar dessutom garantera nya perspektiv och inspiration till alla – vilken typ av medlemsorganisation man än representerar.

Central eller decentral medlemsorganisation – för och emot

DI (Dansk Industri, Danmarks motsvarighet till Svenskt Näringsliv) och Röda Korset i Danmark är två mycket olikia föreningar. Medan föreningar i DI i flera år valt att centralisera förenigsdriften hos DI, är Röda Korset känt för sitt sätt att arbeta decentralt. Bli inspirerad av Röda Korset Danmarks generalsekreterare, Anders Ladekarl, och DI:s medlemschef, Susanne Anderson, som var för sig koommer berätta om deras olika strategier och erfarenheter på området.

Avslutningsvis kommer Lars Goldschmidt att facilitera en diskussion mellan de två föredragshållarna om fördelar och nackdelar vid ett centralt respektive decentralt arbetssätt.

Medlemsorganisationer och det oförpliktigande engagemanget

Social dumping, klimatförändringar och disruption: Vi lever i en tid med stora samhällsmässiga utmaningar. Det skapar på å ena sidan instabilitet och spänningar i samhället men samtidigt mobiliserar det många medborgare till aktivt engagemang – ofta i enskilda frågor, utanför de etablerade medlemsorganisationerna.

Hör professor Lars Skov Henriksen redogöra för danskarnas lust att engagera sig volontärt samt om föreningarnas utmaningar med att fånga upp det som ibland är ett oförpliktigande engagemang. Få vidare hans syn på medlemsorganisationernas roll i utvecklingen av demokratin.

Vägen till blomstrande medlemsengagemang

Fackförbundet Kommunikation og Sprog är idag en levande medlemsorganisation med mängder av lokala aktiviteter och en medlemskurva som pekar uppåt. Men så har det inte alltid varit. Hör Per Lindegaard Hjorts syn på hur en medlemsorganisation kan omorganiseras så att medlemmarnas engagemang kan blomstra – och få en inblick i hur de förtroendevaldas roll ser ut i den transformationen.

Den digi-centrala medlemsorganisationen

Lars Houbak är chef på DGI:s IT-avdelning och arbetar således för en av Danmarks största idrottsorganisationer, med fler än 1,5 miljoner medlemmar. Han kommer med utgångspunkt i en undersökning av över 500 idrottsföreningar ge inspiration kring vad era decetrala/lokala enheter bör överväga om de vill attrahera den digitala generationen eller dess upptagna föräldrar. Samt hur man säkerställer att de inte bara blir medlemmar, utan aktiva medlemmar som kan bidra till föreningens fortlevnad och framtida utveckling.

Medlemskommunikation på sociala medier

Central professionell kommunikation har på en del områden flyttat kontakten med medlemmarna från den lokala organisationen till huvudkontoret. Det är särskilt synligt på sociala medier där medlemmarna förväntar sig snabba svar. Men hur skapar man effekt- och meningsfull interaktion med medlemmarna på sociala medier? Och vad behöver man kunna tekniskt, taktiskt och kommunikativt för att behålla dem, aktivera dem och få dem att också bidra på sociala medier? Med utgångspunkt i olika case från danska medlemsorganisationer belyser Benjamin Rud Elberth, digital rådgivare, hur man använder sociala medier för att förbättra medlemsnöjdheten.

Medlemskommunikation – till eller med medlemmerna?

Centraliserad och professionell kommunikation har på vissa områden flyttat kontakten med medlemmarna från de decentrala enheterna till huvudkontoret. Det tar sig särskilt i uttryck på sociala medier där medlemmarna förväntar sig snabba svar i interaktionen med organisationen. Men vad har det för konsekvenser för kontakten med medlemmarna? Hur ser vi till att vi faktiskt lyssnar på det medlemmarna har att säga? Och hur använder vi oss av den kunskapen i det organisatoriska arbetet? Kan vi bli bättre på att engagera och samtala med medlemmarna istället för att enbart kommunicera till medlemmarna. Dessa är enbart några av de ämnen som Susanne Fasting som är digital kommunikatör kommer belysa i sitt föredrag.

Har du eller en kollega dessutom besvarat årets föreningsundersökning deltager ni för enbart 995 DKK (normalpris är 1990 DKK). Osäker på om någon från din organisation redan har besvarat undersökningen? Skriv då till denna mejl och fråga.

2018-04-20T07:36:22+00:00