Når forening møder forretning
Tilmeld dig her

Foreningskonferencen 2017 sætter fokus på samarbejdet og den decentrale medlemsorganisation. Kom og lad dig inspirere af faglige indlæg, cases og debatter der vil bringe nye perspektiver og samarbejdsformer på bordet.

Gennem årene er der sket en øget professionalisering i mange medlemsorganisationer. Bestræbelserne på en mere professionel kommunikation, sagsbehandling, interessevaretagelse osv. har i mange tilfælde betydet en øget centralisering. Hovedkontorerne er blevet større og flottere, og organisationen mere strømlinet.

Men hvad har det betydet for den decentrale organisation?

Hvordan sikrer man fx bedst plads til, at aktive medlemmer kan boltre sig uden at ramme professionaliseringsmuren? Og hvilken betydning har lokal tilstedeværelse i form af kontorer, kredse, regioner osv. for at sikre en stærk organisation?  Hvordan kan man bringe medlemmernes kompetencer i spil så det styrker foreningen – og ikke modarbejder den? Eller er man som forening måske i virkeligheden bedst tjent med en centraliseret tilgang?

Det er blandt de mange spørgsmål som vil blive behandlet på konferencen d. 4. oktober i København. Kom og bliv inspireret af ikke bare skarpe oplægsholdere, men i nok så høj grad af de ca. 100 deltagere, der ligesom dig arbejder i en forening, fx som sekretariatsleder, formand/næstformand, direktør eller som konsulent indenfor organisering, frivillighed, projekter, it, kommunikation og lign.

Der er garanti for nye perspektiver og inspiration for alle – uanset typen af medlemsorganisation man repræsenterer.

Central/decentral medlemsorganisation – for og imod

DI (Dansk Industri) og Røde Kors i Danmark er to meget forskellige foreninger. Mens foreninger i DI gennem flere år har valgt at centralisere foreningsdrift i DI, så er Røde kors kendt for sin decentrale tilgang. Bliv inspireret af Røde Kors’ generalsekretær, Anders Ladekarl, og DI’s medlemchef, Susanne Andersen som hver for sig vil fortælle om deres forskellige strategier og erfaringer på området.

Afslutningsvis vil Lars Goldschmidt facilitere en samtale mellem de to oplægsholdere om fordele og ulemper ved hhv. en central og en decentral tilgang.

Medlemsorganisationer og det uforpligtende engagement

Social dumping, klimaforandringer og disruption: Vi lever i en tid med store samfundsmæssige udfordringer. Det skaber på den ene side ustabilitet og spændinger i samfundet, og på den anden side mobiliserer det masser af danskere til aktivt engagement – ofte i enkeltsager, uden om etablerede medlemsorganisationer.

Hør professor Lars Skov Henriksen redegøre for danskernes lyst til frivilligt engagement, samt om foreningernes udfordringer med at favne det til tider lidt uforpligtende engagement. Få endvidere et bud på medlemsorganisationernes rolle i demokratidannelse- og udvikling.

Vejen til blomstrende medlemsengagement

Forbundet Kommunikation og Sprog er i dag en sprællevende medlemsorganisation med masser af lokale aktiviteter og en medlemskurve som peger opad. Men sådan har det ikke altid været. Hør Per Lindegaard Hjorths bud på, hvordan en organisation kan omorganiseres så medlemsengagementet kan blomstre – og få et indblik i den politiske ledelses rolle i den transformation.

Den digi-centrale medlemsorganisation

Lars Houbak, der er afdelingsleder i DGI IT, vil med udgangspunkt i en undersøgelse af over 500 idrætsforeninger give inspiration til hvad jeres decentrale enheder skal overveje, hvis de skal tiltrække de digitalt indfødte eller travle forældre. Samt hvordan man sikrer, at de ikke bare bliver medlemmer, men også aktive medlemmer, som kan bidrage til foreningens beståen og udvikling.

Dorte Nørregaard, Center for Frivilligt Socialt Arbejde

Dorte Nørregaard er udviklingsleder og arbejder med udviklingsmuligheder i det frivillige sociale arbejde, særligt organisationsudvikling og samskabelse mellem frivillige organisationer og kommuner.

Mere info kommer snarest.

Susanne Fasting, Digital Kommunikatør

Mere info kommer snarest.

Har du eller en kollega desuden besvaret spørgeskemaet til årets foreningsundersøgelse, så kan I deltage for kun 995 kr. mens normalpris er 1.990 kr. Er du i tvivl om én fra din organisation har besvaret spørgeskemaet? Så skriv til denne mail og spørg.