KONFERENCE: Den digitale medlemsorganisation 2018 – Sæt strøm til arbejdet

Når forening møder forretning
Tilmeld dig her

Foreningslivet befinder sig ligesom resten af samfundet i en digital transformation. Derfor sætter årets Foreningskonference fokus på den digitale tilstand og udvikling blandt nordiske medlemsorganisationer anno 2018.

*Bemærk: Der er kun begrænset antal ledige pladser tilbage!

Digitaliseringen har ændret foreningens forudsætninger.

Hvor beslutningstagere og ledere før i tiden støttede sig op af ledelsesteorier skrevet af jægerpiloter, officerer og koryfæer fra en svunden tid – kan man i dag træffe oplyste beslutninger på baggrund af rige data fra foreningens sammenhængende IT-systemer.

Og med kommercielle virksomheder der i stigende grad knytter forbrugere tættere til sig m.h.a. digitale løsninger, og med sociale medier som Facebook og Twitter, der i flere henseender overtager rummet for vores sociale samvær – står foreningerne tilbage i en digital forandringstid.

Men de ændrede forudsætninger giver også nye muligheder og interessante dilemmaer. Foreningskonferencen 2018 vil under temaet “Den digitale medlemsorganisation 2018” belyse mulighederne samt udfordringerne og de digitale trends i arbejdet med at omstille sig til den nye digitale dagsorden.

Så hvis du ønsker at blive opdateret på de nyeste digitale foreningstrends og inspireret af faglige indlæg, cases og debat – skal du sætte kryds i kalenderen den 9. oktober 2018.

Konferencens program sætter fokus på en række digitale perspektiver i en foreningskontekst:

  • Digital ledelse og dets betydning i organisationer
  • De etiske problemstillinger ved den databaserede forening
  • Digital dannelse og demokratiets fremtid
  • Data og dets mange muligheder
  • Digital transparens og organisatorisk gennemsigtighed
  • Robotteknologi og mulighederne i foreningsarbejdet

Der er garanti for nye perspektiver og inspiration for alle – uanset typen af medlemsorganisation man repræsenterer.

Nedenfor kan du læse mere om programmets oplægsholdere:

Demokrati, deltagelse og digitalisering v/ Lisbeth Bech Poulsen (SF)

Fremtiden er digital. Sådan siger vi igen og igen. Men hvad betyder det egentlig for fremtidens samfund? Hvad skal vi være opmærksomme på? Og hvad kommer emner som data, kunstig intelligens, tech-monopoler, og algoritme-bias til at betyde for os?

De kommende generationer, og dermed de kommende foreningsmedlemmer, har et helt andet forhold til det digitale og deres medlemskab. Deres perspektiver og viden kommer til at skabe en masse værdi, men også give nye udfordringer ift. den demokratiske dannelse og deltagelse.

Lisbeth Bech Poulsen (SF) er finansordfører  og ordfører for digitalisering, IT og teknologi, samt en af de stærkeste danske stemmer i den politiske debat om digitalisering. Læs mere her.

Dataetik – det nye grønne v/ Pernille Tranberg

Hør om organisationer der arbejder med dataetik og hvorfor de gør det. Pernille vil fortælle om dataetik og hvordan privatliv og individets ret til at kontrollere egne data bliver et af fremtidens vigtigste konkurrenceparametre. Dataetik er ved at udvikle sig til et samfundsansvar lige som det at ‘være grøn’ er i dag – men hvordan det kan øge den digitale tillid til din organisation? Pernille runder nationale og internationale forbrugertendenser og lovgivningen med en stribe konkrete eksempler på, hvad dataetik er, og hvordan virksomheder arbejder med det indenfor alle områder af ny teknologi.

Pernille Tranberg rådgiver til daglig virksomheder, organisationer og offentlige organisationer om dataetik og bæredygtige data i DataEthics Consulting. Læs mere her.

Thomas Brenøe

Hvordan kommer Danmark forrest på data – og skal vi det? v/ Thomas Brenøe

Vi står i et paradigmeskift, i et samfund i dataeksplosion. Hvordan kommer Danmark forrest og får vægtet agilitet og gnidningsfrie dataoverførsler, i stedet for bare at lukke ned og kræve så vandtætte skotter, at værdien af data sættes bag lås og slå. Når en robot fx kan håndtere en arbejdsskadesag på ingen tid mellem en masse aktører fra læge til virksomhed, hvorfor må den så ikke få adgang til hospitalets data?

Fra USA til Margrethe Vestager har politikerne travlt med at være efter de store tech giganters omgang med data. Tech giganterne svarer igen med at regulere sig selv og lukke for en masse af den data, som kunne skabe ny viden og nye forretningsmuligheder. Der er ingen nemme løsninger, men bestemt brug for debat.

Thomas Brenøe er vicedirektør i F&P, Forsikrings- og Pensionsbranchen, hvor man altid har arbejdet med fællesskabers data og nu er udfordret på de nye dataetiske dilemmaer. Læs mere her.

Samtale mellem Thomas Brenøe og Pernille Tranberg

I forlængelse af Pernille Tranberg og Thomas Brenøes oplæg ligger vi op til en kort samtale mellem de to. For hvor går grænsen når det kommer til databrug? Og hvor kritiske skal vi egentlig være?
Under samtalen vil der være mulighed for at stille spørgsmål.

Øget transparens og digital ledelse v/ Mikkel Flyverbom

Hvad sker der egentlig med en organisation, der gennemgår en digital transformation, og dermed bliver digitalt styret? Hvad sker der fx når data pludselig bliver en del af ledelse og hvilken betydning har det for tilliden når man som organisation går mere proaktiv til værks? Derudover fører digitalisering til øget transparens – som også er en slags samfundsværdi – men hvilke organisatoriske konsekvenser har det egentlig? Hør en af de førende forsker indenfor feltet tale om de bevægelser vi ser i dag – både i organisationer og i samfundet som helhed. Læs mere om Mikkels oplæg her.

Mikkel Flyverbom er professor i Kommunikation og Digitale Transformationer ved CBS og ansvarlig for det helt nye bachelorprogram Business Administration and Digital Management.

Det nye og digitale LO: Datadrevet medlemsudvikling – muligheder og udfordringer ved at bruge big data teknologier

Pia Mulvad Reksten er programchef i LO, og samarbejder med LO forbundene om at udvikle forskellige nye digitale tiltag og redskaber, som skal styrke medlemsrådgivning, fastholdelse og rekruttering. Pia vil i sit oplæg komme ind på, hvordan LO ser de digitale potentialer i fremtiden og mulige overvejelser i forbindelse med etableringen af en ny hovedorganisation. Kan man bruge datadrevne teknologier til at få større indsigt i medlemmerne? Og hvordan udvikler man teknologier til brugbare redskaber, som fagforeningerne kan anvende til at styrke medlemskontakt og rådgivning? Læs mere her.

Præsentation og Workshop – Robotter i foreningsarbejdet v/BSA Solutions

Kontorrobotterne har vundet frem i især erhvervslivet de sidste år, men det er stadig ikke udbredt blandt foreningerne i norden. For kontor-robotter rummer store muligheder for professionelle foreninger, som de kan assistere i løsningen af administrative opgaver. Men hvad er egentlig en robot?

BSA Solutions vil først holde et oplæg omkring hvad robotter rent faktisk er, for at efterfølgende programmere en robot “live” på scenen. Præsentationen afsluttes med en workshop hvor vi sættes fokus på hvordan kontorrobotter kan hjælpe i foreningens dagligdag.

Det digitale setup giver sammenhæng v/Mads Thomsen, vicesekretariatschef i Ungdomsskoleforeningen

Få et blik ind i virkelighedens digitalisering i den professionelle forening, når Mads Thomsen fra Ungdomsskoleforeningen fortæller om hvordan deres digitale setup har skabt sammenhæng i deres organisation. En proces der ikke har været uden udfordringer, men har skabt gode resultater.

Derudover vil BSA Solutions og RISMA Systems, som Groupcare har indgået partnerskab med, have hver sin bås i receptionen. Her vil det være muligt at kigge forbi og stille spørgsmål og blive inspireret på hhv. robotteknologi og compliance-IT.

Basico er en førende leverandør af kontorrobotter, der kan hjælpe foreninger til bedre medlemsservice, spare ressourcer og effektivisere arbejdsgange.

RISMA Systems leverer compliance-værktøjer til organisationer, og har udviklet en simpel løsning til foreninger der ønsker at gennemgå arbejdsgange og politikker i henhold til GDPR.

Har du eller en kollega desuden besvaret spørgeskemaet til årets foreningsundersøgelse, så kan I deltage for kun 995 kr. mens normalpris er 1.990 kr.

2018-10-10T15:29:22+00:00