Læs her hvorfor Liberalerna valgte Groupcare som leverandør, samt hvad de oplevede som fordelene ved løsningen.

d. 18. maj 2016

I februar 2016 gik det svenske rigsdagsparti Liberalerna i luften
med deres nye medlemsløsning. LiberalernaDette var kulminationen på en proces, som startede efter det afsluttede rigsdagsvalg i 2014, hvor partiet efter flere år i regering måtte omstille sig til en tilværelse i opposition. Det betød for Liberalerna, at man valgte at gentænke projektet og den organisatoriske opbygning, og førte blandt andet til, at man styrkede fokus på de decentrale netværk og lokalforeningerne.

Beslutningen blev derfor taget, at Liberalerna skulle investere i en ny sammenhængende it-løsning, som kunne understøtte udviklingen og samle organisationen om at give bedre service til
medlemmer og lokalafdelinger. Alt i alt skulle det blive lettere og
mere attraktivt at være aktiv og medlem af partiet.

Efter at have undersøgt markedet grundigt faldt Liberalernas valg af leverandør på Groupcare og den sammenhængende medlemsløsning med udgangspunkt i medlemssystemet Membercare. Baggrunden for dette valg var, at man med løsningen fik styrket medlemmernes og de aktives muligheder for selvbetjening, samt automatiseret en række manuelle arbejdsgange, som tillader flere hænder at deltage i det nære værdiskabende arbejde med partiets mange medlemmer.

Et andet centralt aspekt ved valget af leverandør, var Groupcares brede erfaring med komplekse it-projekter og politiske partier, da Groupcare er den største leverandør af medlemsløsninger til politiske partier i Danmark. Som Markus Forslund, der er it-ansvarlig i Liberalerna, sagde ved underskrivelsen af kontrakt om baggrunden for valget:

“Vi ser mycket fram emot att samarbeta med Groupcare som har en så bred erfarenhet av att arbeta med andra politiska partier och föreningar. Det är just Groupcares långa erfarenhet av arbete med föreningar som gjorde att vi valde just dem.”

Udover erfaringen blev der i projektafklaringsfasen lagt vægt på vigtigheden af, og styrkerne ved, at løsningen er baseret på standard. Det gør, at alt udvikling på systemer og integrationer kommer til gavn for samtlige kunder. Hvilket for Liberalerna betyder, at de kan drage nytte af megen af den udvikling, som blandt andet det danske regeringsparti Venstre samt Danmarks største arbejdsgiverorganisation, Dansk Industri, har fået gennemført.

Med Groupcares lange erfaring med politiske partier samt en løsning baseret på standard kunne Liberalerna desuden få deres nye sammenhængende løsning implementeret hurtigt og problemfrit. Fra underskrivelse af kontrakt i sommeren 2015 til igangsættelse af samlet løsning i starten af 2016 gik der under et halvt år.

 Liberalernas sammenhængende løsning består af: 

Medlemssystemet Membercare, der:

  • Beregner kontingent
  • Administrerer alt vedr. arrangementer, kurser og konferencer
  • Håndterer abonnementer
  • Samler alt information om medlemmet
  • Og meget mere…

Medlemssystemet er kernen i Liberalernas digitale setup og er integreret til to af Groupcares andre egenudviklede  systemer, der  hjælper til at skabe sammenhæng og bedre service:

Derudover består den samlede løsning af en række integrationer og webservices til andre systemer, som tilsammen giver  Liberalerna et sammenhængende digitalt setup, der sikrer samarbejde på tværs af organisation og mere inddragelse af  aktive og den decentrale organisation. Disse integrationer er:

  • Integration til maildistribueringsplatformen MailChimp, så Liberalerna simpelt og pænt kan designe og udsende professionelle nyhedsbreve til medlemmer, aktive eller interesserede.
  • Webservice til integration af økonomisystem, så alt administration af medlemmet og lige fra beregning af kontingent til kørsel af betaling kan styres centralt gennem den sammenhængende løsning.