GDPR fælles workshop-forløb 2018-03-08T15:49:08+00:00

PERSONDATAFORORDNINGEN – KOM GODT I GANG OG PÅ VEJ!

FÆLLES WORKSHOPFORLØB TIL FORENINGER DER ØNSKER PROFESSIONEL HJÆLP TIL AT SIKRE COMPLIANCE

Med databeskyttelsesforordningen (GDPR) er det et krav at alle medlemsorganisationer pr. 25. maj 2018 har udarbejdet dokumentation over hvilke persondata, som organisationen behandler – samt hvilke organisatoriske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger foreningen har etableret for at beskytte disse data.

Groupcare og DPOffice ved May Hyldkrog tilbyder foreningsansatte at deltage på dette foreningsspecifikke workshopforløb, hvor sagsgange og databehandling foreninger gennemgås systematisk.

Om forløbet:

Forløbet består af en blanding af workshop og ”hjemmearbejde” for de deltagende.

Hver workshop munder ud i en række konkrete resultater – fx udkast til dokumentation og oversigt over mangler på området. Tilbuddet er bygget op som et fælles workshopforløb med konkrete cases og praktiske værktøjer, som deltagerne benytter til selv efterfølgende at implementere i deres respektive forening.

Fordi deltagerne ved de enkelte workshops kommer fra forskellige foreninger vil workshops tage udgangspunkt i de digitale sagsgange der er i en standard medlemsløsning som Groupcares. Det er dog på ikke et krav at deltagerne anvender Groupcares løsning i deres forening – men da det ikke er muligt at gennemgå samtlige deltagendes individuelle sagsgange vil Groupcare fungere som best practise.

Form:

Forud for hver enkelt workshop modtager deltagerne spørgsmål fra DPOffice/Groupcare, som man skal forholde sig til. Man skal med andre ord forvente at bruge intern forberedelsestid inden de enkelte workshops, da dette er en forudsætning for at nå i mål og sikre compliance med GDPR.

Beskrivelse Indhold

Seminar-gang

Opstart og baseline

Information og kig på foreningens modenhed

Væsentligste budskaber/pointer:

 • I får viden om hvad persondataforordningen og persondataloven går ud på
 • I får awareness om egen forenings modenhed – Hvilke opgaver/emner skal I ind og kigge på
 • I får værktøjer til opstart på jeres dokumentation – Hvordan kommer I trinnet videre
Workshop 1

Når foreningen indsamler data

Væsentligste budskaber/pointer:

 • I får hånd om dokumentation og overvejelser, der skal være på plads, når I indsamler data
 • I bliver introduceret til værktøj der illustrerer workflows
 • I påbegynder at adskille de organisatoriske og IT-sikkerhedsmæssige foranstaltninger
Workshop 2

Når foreningen behandler data

Væsentligste budskaber/pointer:

 • I tager hul på at kortlægge jeres væsentligste arbejdsgange
 • I arbejder videre med workflow-analyser eller andre værktøjer
 • Gennemgang af roller og placering af ansvar/opgaver internt i foreningen
Workshop 3

Når data forlader foreningen – tilsigtet og utilsigtet

Væsentligste budskaber/pointer:

 • Udkast til procedure ved sikkerhedsbrud
 • Viden og diskussion omkring sletning/oprydning af data
 • Projektplan og årshjul – til videre færd

Sted:

Møder afholdes i København (hvis nok melder sig til fra fyn og jylland afholdes møderække også her).

Mødedatoer:

Seminar-gang: Torsdag d. 22. marts kl. 09.00-12.00

Workshop 1: Fredag d. 6. april kl. 13.00-16.00

Workshop 2: Onsdag d. 25. april kl. 13.00-16.00

Workshop 3: Onsdag d. 9. maj kl. 09.00-12-00

Pris: 

 • Det samlede workshopforløb: 15.000 DKK. pr. deltager. Maks 8 personer pr. hold.
 • Deltagelse ved enkelt workshop: 6.000 DKK. pr. deltager.

Generelle vilkår:

 • Angivne priser er eks moms.
 • Betalingsbetingelser: 14 dage
 • Tilmelding er bindende når betaling er modtaget

Tilmelding:

Tilmelding sker via seniorrådgiver Emil Hovøre Andersen pr. telefon +45 5184 2654 eller mail: eha@groupcare.com.

For generelle spørgsmål til forløbet er I velkomne til at kontakte May Hyldkrog på tlf. 2531 9912 eller via e-mail: may@Hyldkrog.dk.

Jeg er her for at hjælpe dig

May Hyldkrog er uddannet Cand.jur og tilknyttet jurist i Groupcare. Med en specialisering som persondatarådgiver/GDPR/DPO i bagagen, understøtter hun sammen med Groupcare organisationer i at overholde den nye persondataforordning, som træder i kraft i maj 2018.

Mays facon er pragmatisk og løsningsorienteret med udgangspunkt i en analytisk tilgang. Det giver May et skarpt fokus på at balancere det praktiske og pragmatiske med de nødvendige formelle papirer og strukturer, der skal til i ethvert projekt.