Den digi-centrale medlemsorganisation – erfaringer fra DGI

DGI har undersøgt mere end 500 idrætsforeningers digitale udfordringer og behov. Dét vil Lars Houbak fortælle om ved foreningskonferencen 2017.

d. 17. maj 2017

Få inspiration til hvad jeres decentrale enheder skal overveje, hvis de skal tiltrække de digitalt indfødte og travle forældre – så de ikke bare bliver medlemmer, men også aktive medlemmer, som kan bidrage til foreningens beståen og udvikling.

”Mange foreninger bruger Excel-ark som medlems-’system’ og kun få deler data i skyen. Det giver udfordringer når digitaliseringsbølgerne skyller hen over landet. Hvis driftsopgaver stjæler tiden fra alt det sjove som at lave aktiviteter, skaffe nye medlemmer osv. så taber foreningerne muligheden for at generationsskifte i ledelsen.”

”Hvis opgaver fordeles på færre hænder, og medlemmer og omverden oplever foreningen som utidssvarende, vender de digitalt indfødte sig andre steder hen. Men nogle foreninger gør det rigtig godt og er ”digitale foreningsfyrtårne” – dem kan andre lære af!”

Citatet er fra Lars Houbak, der er afdelingsleder i DGI IT. På konferencen vil han fortælle om DGI-undersøgelsen, hvor interviews med top 20 idrætsforeningerne – de digitale foreningsfyrtårne – viser, at der er to afgørende milepæle, som skal være på plads hvis en idrætsforening skal lykkedes digitalt – samt hvilken betydning det har i forhold til rekruttering af medlemmer, frivillige og foreningens brand.

Årets konference finder sted d. 4. oktober i Cfl (Center for Ledelse) i København. Vi arbejder lige nu på højtryk på at færdiggøre konferencens program af oplægsholdere, der sammen med Lars vil inspirere og lægge op til debat. Du kan dog allerede nu tilmelde dig konferencen her.

Husk, at hvis du besvarer foreningsundersøgelsen 2017, får du halv pris ved konferencen. Spørgeskemaet tager mindre end 10 minutter at besvare, og du får desuden resultaterne tilsendt når den samlede undersøgelse er afsluttet.

2017-05-22T15:05:04+00:00