Coop og Groupcare indgår samarbejde

COOPs 3.700 medlemsvalgte er med til at udvikle og præge de lokale dagligvarebutikker. For at styrke indsatsen overfor de mange aktive, har COOP netop indgået aftale med Groupcare om levering af Membercare.

30. november 2017

Af: Thorleif Rytz Gotved

Coop amba og Groupcare A/S har netop indgået en aftale, om levering af medlemssystemet Membercare samt selvbetjeningsplatformen Membersite.

Det er dog ikke alle Coops 1,7 mio. medlemmer som skal håndteres i det nye system, men Coops ca. 3.700 medlemsvalgte. Medlemsvalgte der er med til at udvikle og præge de lokale dagligvarebutikker som oplever hård konkurrence. Med den nye sammenhængende medlemsløsning vil Coop kunne samle mere data op, og dermed bedre kunne understøtte udviklingen og styrke dagligvarebutikkerne og det lokale arbejde.

Den nye medlemsløsning vil samtidig forbedre den daglige administration ved at gøre det muligt for Coops foreningssekretariat at håndtere tillidsposter, kursusdeltagelser, kommunikation mm. på en langt mere sammenhængende måde end tilfældet er i dag. Blandt fordelene ved en mere sammenhængende løsning er smidige og effektive arbejdsgange, der samtidig giver Coop bedre mulighed for at servicere de lokale brugsforeninger på en mere tilfredsstillende måde.

Coop ambas direktør, Mike Dranov, udtaler følgende, om hvorfor Coop har valgt at investere i en ny medlemsløsning: ”Med 1,7 millioner medlemmer og 3700 aktive medlemsvalgte i alle Coops bestyrelser er det vigtigt at Coop har et stærkt værktøj til håndtering af dette.

Om baggrunden for valget af Groupcare udtaler Mike Dranov: ”Det var vigtigt for Coop at vælge et system og en leverandør som kunne håndtere både størrelsen og kompleksiteten i Coops medlemsstruktur. Derudover var det vigtigt at vælge solid standardløsning der var afprøvet hos mange andre virksomheder og foreninger.”

For Groupcare, som udelukkende fokuserer på medlemsorganisationer, er Coop en drømmekunde, da Groupcare satser benhårdt på medlems-it der understøtter den decentrale medlemsorganisation.

Groupcares direktør, Lisbeth Bekker, udtaler i den forbindelse: ”Coop er ikke bare et meget stærkt foreningsbrand, det er for os en meget interessant medlemsorganisation, fordi den er kendetegnet ved en stærk lokal forankring. Og netop hele fokuseringen på den decentrale organisation passer som fod i hose med vores strategi og fokus på at understøtte og udvikle foreningsdemokratier via sammenhængende medlems-it.”

2018-03-13T11:55:04+00:00