Brugernes behov og ideer driver udviklingen

To gange om året inviterer Groupcare samtlige kunder til brugerworkshops i foreningsspecifikke spor for at diskutere udviklingsperspektiver med de daglige brugere. Det gør vi fordi, det er de daglige brugere i sekretariaterne og ude i lokalafdelingerne der får teknologien til at leve – og derfor er deres behov og viden afgørende for at skabe den bedste standardløsning på markedet.

d. 7. juni 2017

Den brugercentrerede nysgerrighed og tilgang til udvikling ligger dybt i Groupcares DNA. Det var derfor glædeligt at over 50 brugere valgte at deltage ved de nøje tilrettelagte workshops i tre tilpassede foreningsspor. Det overordnede tema for de tre workshops var ”Kommunikation og samarbejdet med den decentrale organisation”.

Ved workshoppen for politiske partier var både svenske og norske kunder fløjet ind. Således kunne Liberalerna fra Sverige blandt andet bidrage med konkrete forslag til arbejdet med at styrke brugervenligheden, mens Senterpartiet fra Norge glædeligt delte ud af deres rige erfaringer med at benytte SMS til at kommunikere med medlemmerne og styrke de decentrale bånd.

En af fordelene ved medlemsløsninger baseret på standard er, at udviklingen foregår i fællesskab. Det var derfor godt at se, at parti-skel og ideologiske overbevisninger blev lagt på hylden til fordel for erfaringsudveksling og gode diskussioner omkring den fælles standardløsning.

Som Henrik Andersen fra Venstre tidligere har udtalt med et glimt i øjet om denne tilgang:

”En af fordelene ved Groupcares sammenhængende medlemsløsning er, at man som kunde – i samspil med de andre kunder – er med i udviklingen og kan spille ind med ideer. Man kan godt kalde tilgangen for kollektivistisk. Som venstremand er det ikke så ofte jeg benytter netop ordet kollektivistisk i en positiv kontekst, men det er ikke desto mindre tilfældet her.”

Workshoppen for politiske partier var den første af tre. De to andre workshops var målrettet branche- og arbejdsgiverorganisationer samt fagforeninger og interesseorganisationer. Om baggrunden for opdelingen siger Lisbeth Bekker, Groupcares direktør følgende:

”Ved at opdele workshopperne i tilpassede spor, kommer brugerne bedre i tale om fagspecifikke problematikker og anvendelsesmuligheder, som bidrager til at tegne et detaljeret billede til gavn for vores udviklere.”

Dette kunne særligt Jesper Nørregaard Henriksen mærke, da han med sig fra hver af de tre brugerworkshops havde flere sider med noter og hele poser med farvede post-its med nedskrevne forslag og ideer fra brugerne.

Vi takker for de mange gode diskussioner og input, som vi nu vil medtage i den fortsatte udvikling af standard. Vi glæder os allerede nu til den næste omgang med brugerworkshops, som finder sted til vinter.

2017-06-07T16:46:31+00:00