Användningen av SMS en framgång – erfarenheter från Norge

Senterpartiet i Norge har i snart 10 år använt SMS i det medlemsriktade arbetet för att mobilisera medlemmar och skapa engagemang. Och tittar man på valet till Stortinget i september verkar det fungera: Senterpartiet var nämligen det parti som ökade mest av samtliga partier. Med ett tydligt budskap om decentralisering – såväl politiskt som organisatoriskt – fick partiet nästan dubbelt så många röster som till valet 2013.Vi har pratat med Anders Eidsvaag Graven, ekonomi- och IT-ansvarig i Senterpartiet, om användandet av SMS i föreningsarbetet.  

27 november 2017

Av: Jakob Haquinius Eggefors

SMS används huvudsakligen lokalt

Senterpartiets arbete är uppdelat på tre nivåer: kommunal, fylke (motsvarar svenska län) och nationell nivå. Arbetet på kommun- och fylke-nivå är övervägande decentraliserat medan det på nationell nivå är centraliserat till partikansliet.

”Vi använder för det mesta SMS på lokal- och fylkenivå”, säger Anders och fortsätter; ”I de så kallade lokallagene (lokalföreningar) i kommunerna används SMS för att kommunicera med medlemmar och förmedla information om t.ex. olika aktiviteter, aktuella ärenden, inbjudningar till årsmöten och liknande. Det kan vara riktat till alla lokala medlemmar eller till mer specifika grupper”.

Det är väldigt sällan som SMS skickas ut till samtliga medlemmar från den centrala organisationen. Men på fylkenivån används SMS för att kommunicera med olika grupper. ”Antingen kommunicerar man på fylkenivå med alla medlemmarna i sitt fylke, de styrande i ’lokallagene’ men ibland också enbart med lokallagsledarna (lokalordföranden). Dessa grupper definieras vid utskicken av meddelandena”, berättar Anders Eidsvaag. Det rör sig alltså främst om ett redskap för kommunikation inom organisationen, snarare än externkommunikation, som t.ex. marknadsföring. Och hittills i år har det skickats många SMS – hela  204 313 stycken.

Ett smidigt sätt kommunicera på – till ett rimligt pris

Senterpartiet har använt SMS i det medlemsriktade arbetet i snart 10 år och har goda erfarenheter av det. Utöver att det är enkelt att använda, är det enligt Anders en kommunikationskanal som passar bra med deras medlemmar. Senterpartiet är nämligen ett parti med flera äldre medlemmar. ”De lite äldre använder ofta telefonen mer än e-post och dator. De uppskattar ofta att få ett kort meddelande direkt i telefonen om det ska hållas ett möte eller informeras om något”.

Rörande kostnaderna anser Anders också att SMS kan löna sig: ”Det kostar att skicka SMS men det är inte en orimlig kostnad. Om du jämför det med att skicka brev med vanlig post är det betydligt billigare”. Dessutom menar Anders att medlemmarna är generellt är mycket nöjda med möjligheten att få SMS-utskick: ”Det är väldigt positivt. Alla medlemmar har ju möjligheten att avregistrera sig SMS-listorna, varefter de inte får några fler. Och det är inte heller så att man mottar SMS hela tiden. På lokalnivå rör det sig kanske om max en gång per månad – för de mest aktiva. Och i genomsnitt är det ännu mer sällan.”

Viktigt att tänka på användningen

Det är vidare skillnad på det innehåll man skickar ut via SMS och e-post. Anders fortsätter: ”Många medlemmar är glada över att få den viktigaste informationen i ett kort meddelande på telefonen, snarare än i ett långt mejl med annan information som de kanske inte tycker är så viktig – och som dessutom tar längre tid att läsa. Utöver det använder vi även SMS för påminnelser om exempelvis möten.”

Det är alltså viktigt att inte ”spamma” medlemmarna. Samtidigt är det de styrande lokalt som är ansvariga för utskick och koordinering av SMS i sina distrikt – inte det centrala kansliet. Det är helt i linje med Senterpartiets decentraliseringsagenda som inte enbart medlemmarna uppskattar men uppenbarligen också många norska väljare.

Möjligheterna vid användningen av SMS är många och som exemplet med Senterpartiet visar kan det göras på flera olika vis. När man som Senterpartiet har stort fokus på det lokala arbetet och lokalsamhällets betydelse är SMS helt klart perfekt för att stärka föreningsarbetet.

I Groupcare upplever vi ofta hur det lokala engagemanget är själva kärnan i ett framgångsrikt föreningsarbete. Att vara nära sina medlemmar ger inte bara mer kunskap om vad medlemmarna faktiskt bryr sig om, utan säkerställer också att föreningen upplevs som nyfiken och närvarande – vilket ökar sannolikheten att föreningen är relevant även i framtiden.

 

 

 

 

 

2018-03-21T10:20:17+00:00