Groupcare - Föreningarnas hus

Groupcare rådgiver, utvecklar och erbjuder it-lösningar till nordiska föreningar, organisationer och politiska partier. Vi har lång  erfarenhet av och djup kunskap om medlemsorganisationer och deras vardag. Vi hjälper våra kunder att förstå samspelet mellan medlemmar, förtroendevalda och administratörer – samt att omsätta den förståelsen i handling.

Medlemshantering som hänger samman

Vår mission är att skapa ett smartare föreningsliv genom att hjälpa till med föreningsarbetet på samtliga nivåer. Därför har vi utvecklat en integrerad medlemslösning bestående av; Membercare, för intelligent medlemshantering, Community, för nätverkande och kunskapsutbyte bland medlemmarna samt Membersite, för självbetjäning åt medlemmar och volontärer. Tillsammans utgör de en komplett medlemslösning som hänger ihop.

Medlemssystemet Membercare
Nätverksportalen Groupcare Community
Självbetjäningslösningen Membersite

Alla funktioner i en integrerad lösning

Medlemsregister

Medlemsregister

Registrering och hantering av medlemmar som kan utgöras av personer, företag eller föreningar.

Sökfunktion

Sökfunktion

Avancerade sökmöjligheter gör det enkelt att hitta och administrera medlemmar med relaterade data.

Beräkning av medlemsavgift

Beräkning av medlemsavgift

Membercare kan hantera även de mest avancerade beräkningar av medlemsavgifter

Evenemang

Evenemang

Skapa och administrera alla typer av evenemang, kurser och konferenser i Membercare – och låt medlemmarna själva anmäla sig och betala för dem via Membersite.

Prenumerationer

Prenumerationer

Lägg upp och administrera olika sorters prenumerationer beroende på olika medlemskap. Ge medlemmarna möjlighet att själva skaffa eller avsluta prenumerationer i Membersite.

Medlemskap

Medlemskap

Enkel upprättelse och administration av de mest komplicerade medlemskapstyper. Gör det smidigt för medlemmarna att själva gå med eller ur föreningen.

Min profil

Min profil

Låt medlemmarna själva uppdatera och korrigera medlemsdata via Membersite eller administrera medlemskap och relaterad data centralt via Membercare.

Betalning

Betalning

Snabba och enkla betalningar för medlemmar och volontärer via självbetjäning i Membersite.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa din förening?

Kontakta oss här!

Det säger våra kunder

Chris Preuss, formand for Venstre Ungdom

”Den nye sammenhængende løsning fra Groupcare har betydet, at vi har fået automatiseret hele vores medlemsproces, så vi ikke længere skal dobbeltindtaste."

"Før skulle medlemmet selv indtaste alle sine oplysninger gennem webshoppen, hvorefter vi i sekretariatet skulle indtaste det hele i vores gamle system. Nu kan vi i stedet bruge mere tid på det værdiskabende arbejde.”


- Chris Preuss, formand for Venstre Ungdom

Henrik Andersen, digitalchef, Venstre

”En af fordelene ved Groupcares sammenhængende medlemsløsning er, at man som kunde - i samspil med de andre kunder - er med i udviklingen og kan spille ind med ideer. Man kan godt kalde tilgangen for kollektivistisk. Som venstremand er det ikke så ofte jeg benytter netop ordet kollektivistisk i en positiv kontekst, men det er ikke desto mindre tilfældet her”.

- Henrik Andersen, Digitalchef, Venstre

Pernille Kristensen, medlemsadministrator, SF

”Implementeringen er foregået så smertefrit som muligt. Når der har været issues som der altid vil være i sådan et projekt, så var Groupcare super hurtige til at imødekomme dem. Jeg er fx dybt imponeret af hvordan de har konverteret data fra det gamle system”.

”I det hele taget har de været rigtig gode til at fornemme vores behov.”

- Pernille Kristensen, medlemsadministrator, SF

Föreningsnytt

Undersökning: Gemenskapen och den decentrala medlemsorganisationen

För åttonde året i rad genomför Groupcare en stor undersökning bland professionella medlemsorganisationer och föreningar. Årets undersökning har ett extra fokus på hur medlemsorganisationer arbetar lokalt. På temat "Gemenskapen i föreningar - fördelar med den decentrala organisationen" är syftet att bättre förstå hur man kan arbeta med den lokala organisationen. den 2 maj 2017 Organisationsstrukturen i professionella medlemsorganisationer kan variera kraftigt. Men gemensamt för de flesta är att man ofta, på ett eller annat vis, är lokalt organiserad. Lokala avdelningar eller enheter är ofta avgörande för det värdeskapande arbetet med medlemmarna eftersom det är här medlemmarna kan vara engagerade och aktive på olika nivåer. Det är i den lokala föreningen man möts för att utbyta kunskap och erfarenheter eller arbeta för en god sak. Därför Læs mere

Föreningsundersökningen 2016 nu online

Varje år genomför Groupcare en större undersökning bland nordiska föreningar och medlemsorganisationer. 2016 års rapport har ett särskilt fokus på samspelet mellan förening och affärsdrivande verksamhet. den 22 februari 2017 Målet med föreningsundersökningen är dels att bidra med nya perspektiv till föreningsarbetet, dels att belysa var det finns utmaningar och utvecklingspotential. Rapporten för 2016 visar bland annat att antalet organisationer som ser en ökning i antalet medlemmar är det högsta sedan 2011. Lika positivt är att andelen organisationer som haft en nedgång i antal medlemmar är låg sett till föregående år. En annan intressant insikt är att fokus bland majoriteten av föreningarna i undersökningen ännu ligger på traditionella områden som volontärer och gemenskap snarare än utveckling av lönsamhet och intäktsströmmar. Det framgår av att en enbart Læs mere

Økologisk Landsforening väljer Groupcare

Ännu en medlemsorganisation väljer Membercare som kärnan i en sammanhängande medlemslösning den 19 december 2016 Måndagen den 19 december 2016 skrev branschföreningen Økologisk Landsforening och Groupcare ett avtal om leverans av en sammanhängande medlemslösning. Avtalet betyder att Økologisk Landsforening under 2017 tar medlemssystemet Membercare och självbetjäningslösningen Membersite i drift. Inkluderat i avtalet är också¨Groupcare Community samt integration till såväl Mailchimp (för utskick av nyhetsbrev) som ekonomisystemet NAV (Navision) Økologisk Landsforening använder idag NAV som medlemssystem. Därmed avslutar Groupcare 2016 på bästa möjliga sätt, ett år som inneburit rekordmånga nya kunder. Och som pipelinen ser ut så är det inget som tyder på ett minskat intresse för medlemssystemet Membercare i 2017 – snarare tvärtom.

Evenemang

Den digitala vägen till bättre medlemsvård och medlemsvärvning – få platser kvar!

1. juni 2017, kl. 8.30 - 11.00 - Malmskillnadsgatan 46, 111 84 Stockholm, Sverige
Vad kan man som professionell medlemsorganisation göra för att säkerställa nöjda medlemmar, god medlemsvård samt ett effektivt värvningsarbete? Få svaret på detta kostnadsfria föreningsseminarium där Groupcare tillsammans med Tieto sätter fokus på hur man med digitala hjälpmedel kan stärka arbetet med värvning och behållande av medlemmar.

Groupcare - Föreningarnas hus

Vi hjälper flera av Nordens mest
kompetenta medlemsorganisationer

Dansk Industri logo
Dansk Byggeri logo
Økologisk Landsforening logo
Akademisk Arkitektforening logo
Dansk Fjernvarme logo
Danmark Rejsebureau Forening logo
Ungdomsskoleforeningen logo
Dansk Musiker Forbund logo
Venstre logo
SF logo
Uddannelsesforbundet logo
Danske Bioanalytikere logo
Det Konservative Folkeparti logo
Liberalerna logo
Senterpartiet logo
Danske Torpare logo